Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

Preparaty mikroskopowe – tkanki ludzkie 30 szt. nr.art.BRMK59850000]

Cena:256.00PLN
Do koszyka
1.Loose Connective Tissue, W.M.-Tkanka łączna, W.M.

2.Hyaline Cartilage, Sec.-Chrząstka szklista, Sec.

3.Elastic Cartilage, Sec.-Chrząstka elastyczna, Sec.

4.Spinal Cord, C.S.-Rdzeń kręgowy, C.S.

5.Claviclt, S.S.-Claviclt, S.S.-

6.Dense Bone, Sec.-Istota zbita kości, Sec.

7.Smooth Muscle Teased Preparation W.M.- Mięśnie gładkie W.M.

8.Skeletal Muscle, L.S.C.S.-Mięśnie szkieletowe, L.S.C.S.

9.Tendon Rabbit, Sec.-Ścięgno królika, Sec.

10.Squamous Epithelium Smear From Human Mouth-Płaski nabłonek

11.Simple Flat Epithelikum W.M.-Nabłonek płaski W.M.

12.Stratified Flat Epithelium, Sec.-Nabłonek warstwowy, Sec.

13.Ciliated Epithelium, Sec.- Nabłonek migawkowy, Sec.

14.Human Skin Sec, Through Hair Follicle-Skóra , torebki włosowe

15.Human Skin Sec, Through Sewat Follicle-Skóra, torebki włosowe

16.Lung, Sec.-Płuco, Sec.

17.Lung With Blood Vessels Lnjectde, Sec.-Naczynia włosowate płuc, Sec.

18.Kidney.With Blood. Vessels Injected.Rat.Sec-Naczynia włosowate płuc

19.Artery & Vein, C.S.-Tętnica i żyła, C.S.

20.Human Blood, Smear.-Krew człowieka, rozmaz.

21.Lymph Node,Sec.-Węzeł limfatyczny, Sec.

22.Thyroid Gland-Gruczoł tarczycy

23.Wall of Stomach, Sec.-Ścianka żołądka, Sec.

24.Small Lntesine, C.S.-Jelito cienkie, C.S.

25.Liver, Sec.-Wątroba, Sec.

26.Cardiac Muscle Sec-Mięsień sercowy, Sec.

27.Testis Sec.-Jądro Sec.

28.Ovary, Sec.- Jajnik, Sec.

29.Kidney L.S-Nerka L.S

30.Human Chromosome - Ludzki chromoson