Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

Szereg szumiący - program multimedialny art.SZSZ-DOM

Cena:399.00PLN
Do koszyka
Niezwykle istotną cechą tego programu jest zachowanie tzw. czystości fonetycznej materiału wyrazowego. Wyrazy do terapii zostały dobrane w taki sposób, aby nie zawierały głosek konkurencyjnych, np. z różnych szeregów, i aby w początkowej fazie terapii głoski nie pojawiły się wyrazy zawierające zbitki spółgłoskowe. Wyrazy ćwiczeniowe nie zwierają również głosek dźwięcznych w pozycji wygłosowej, co pozytywnie wyróżnia program Szereg szumiący spośród większości pomocy logopedycznych dostępnych na rynku.
Szereg szumiący – zawiera bogaty materiał ćwiczeniowy, który umożliwia:

• kompleksową terapię głosek w izolacji, w sylabach, logotomach oraz w wyrazach w nagłosie, w śródgłosie i w wygłosie wyrazów, a także w zestawieniach wielowyrazowych i zdaniach
• indywidualizację terapii dzięki bogatemu pakietowi ćwiczeń
• stopniowanie trudności, według potrzeb wynikających z diagnozy
• motywowanie pacjenta szeregiem wzmocnień pozytywnych
• zaangażowanie pacjenta w terapię już na starcie, kiedy pacjent może sam wybrać animowaną postać towarzyszącą mu podczas ćwiczeń

UWAGA!
Program WYMAGA Aplikacji logopedy  ( koszt  2000 zł )
  • Dodaj link do:
  • facebook.com