Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

Zabawy słowem - cz.1 i 2 multimedialny zestaw ćwiczeń art. ZASŁ-DOM

Cena:1499.00PLN
Do koszyka
Zabawy słowem to produkt stworzony specjalnie z myślą o podnoszeniu sprawności językowej u małych dzieci lub dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Część pierwsza programu jest oparta na materiale nieliterowym, a część druga na materiale werbalnym. Program wspomaga działania zmierzające do tego, aby dziecko osiągnęło taki etap opanowania języka, który pozwoli mu na swobodną komunikację z otoczeniem (rozumienie mowy otaczających osób oraz umiejętność wyrażania własnych myśli). Zabawy słowem to zestaw ciekawych ćwiczeń pogrupowanych tematycznie, które są jedynie propozycją sposobu konstrukcji terapii. Program posiada bogaty zestaw kart pracy, doskonała oprawę metodyczną i transkrypcję nagrań z ekranu w wersji do wydruku.

Zabawy słowem to kompleksowe wsparcie każdego dziecka w procesie przyswajania języka.
Zabawy słowem umożliwiają:

• kompleksowe oddziaływanie w przestrzeni słuchowo-wzrokowo-ruchowej, którego celem jest stymulacja szeroko pojętej sprawności językowej
• indywidualizację procesu terapeutycznego
• stopniowanie trudności ćwiczeń
• powiększanie bądź ukrywanie dowolnych elementów graficznych
• swobodny wybór materiału spośród bogatego pakietu ćwiczeń leksykalnych pogrupowanych tematycznie np. brzmienie i znaczenie słów, stany emocjonalne, dyktanda, rzeczowniki, czasowniki, homonimy, synonimy itd.
• motywację ucznia dzięki systemowi wzmocnień pozytywnych
• pracę z programem dzieci z obniżoną percepcją, dzięki zastosowaniu szeregu udogodnień
  • Dodaj link do:
  • facebook.com