Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

Logopedia wersja podstawowa - z aplikacją terapeuty. art.LOPOD-PW

Cena:1899.00PLN
Do koszyka
Eduterapeutica logopedia wersja podstawowa to najnowszy dostępny na rynku, komputerowy program terapeutyczny do pracy z dziećmi wykazującymi zaburzenia rozwoju mowy.

Program terapeutyczny 2010 roku!

Trwałe i praktyczne narzędzie pracy nauczycieli i terapeutów - program umożliwia wieloletnie użytkowanie w edukacji uczniów z różnych klas i roczników.

Logopedia – wersja podstawowa zawiera ok. 400 ćwiczeń.

Program posiada również:

    * Aplikację Terapeuty - służy ona planowaniu, prowadzeniu, rejestrowaniu i analizowaniu diagnozy oraz terapii. Aplikacja umożliwia wstępną diagnozę pedagogiczną z orientacyjną oceną gotowości szkolnej, ryzyka dysleksji i i ryzyka dyskalkulii. Aplikacja wspomaga pracę nauczyciela i terapeuty: pobiera dane o uczniu z e-dziennika, zawiera zestaw przydatnych dokumentów do druku (rozpoznania, skierowania, plany zajęć terapeutycznych), pozwala na drukowanie materiałów pomocniczych (np. ćwiczeń grafomotorycznych), archiwizuje dokumenty w jednym bezpiecznym miejscu.
    * Diagnozę ma formę „elektronicznej karty mowy małego pacjenta”, zawierającej testy wraz z opisem wyników. Testy diagnostyczne to proste multimedialne ćwiczenia bądź zabawy, polegające na wykonywaniu przez najmłodszych takich zadań jak łączenie w pary, szeregowanie, kategoryzowanie, naśladowanie określonych min i wiele innych zachęcających do wypowiadanie określonych słów.
      Przechowywane w systemie nagrania dziecka z ćwiczeń diagnostycznych ułatwiają analizę postępów.
    * Terapię - koncentruje się ona na zaburzeniach mowy i słuchu oraz wadach wymowy związanych z artykulacją i różnicowaniem głosek:
          o szeregu szumiącego
          o szeregu syczącego
          o szeregu ciszącego
          o typu „r"

      Wszystkie ćwiczenia mają charakter zabawy, co ma na celu zachęcenie dziecka do wypowiadania określonych słów (w terapii artykulacji) lub kojarzenia słów z odpowiadającymi im ilustracjami (w terapii słuchu).

Eduterapeutica skraca czas osiągania efektów terapii.

Z programem:

    * słuchawki z mikrofonem
    * program do kalibracji nagrań (poprawia jakość nagrań)
    * naklejki – nagrody dla dzieci
    * ćwiczenia do wydruku: karty pracy i wskazówki dla opiekunów

Program działa na platformach MS Windows XP/Vista/7 oraz MacOS od wersji 10.5 w górę.

Gwarantujemy bezpłatną pomoc techniczną.

Eduterapeutica Logopedia uznana została za wyrób medyczny. W związku z powyższym spełnia ona m.in. wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EEC oraz odpowiadającej jej polskiej normy PN-EN ISO 13485:2003/AC:2007.
  • Dodaj link do:
  • facebook.com