Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

Dyskalkulia - program z aplikacją terapeuty art.DYSK-PW

Cena:1299.00PLN
Do koszyka
dyskalkulia to najnowszy dostępny na rynku, komputerowy program terapeutyczny do pracy z dziećmi w wieku od 5 do 9 lat wykazującymi specyficzne trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych.

Program terapeutyczny 2010 roku!

Trwałe i praktyczne narzędzie pracy nauczycieli i terapeutów - program umożliwia wieloletnie użytkowanie w edukacji uczniów z różnych klas i roczników.

Moduł ogólnej diagnozy pedagogicznej pozwala na ocenę gotowości
szkolnej oraz szacunkowego ryzyka dysleksji wzrokowej, słuchowej oraz dyskalkulii. Główną
część zestawu stanowi specjalistyczny moduł diagnozy i terapii dyskalkulii połączony z
zestawem atrakcyjnych ćwiczeń wykonywanych w Aplikacji Ucznia.
Zestaw przeznaczony jest dla nauczycieli i terapeutów z przedszkoli, szkół, poradni i
samodzielnych gabinetów. Wszystkie moduły serii Eduterapeutica integrują się dzięki
wspólnej Aplikacji Terapeuty dając łącznie spójny i pełny obraz pedagogiczny dziecka.

Dyskalkulia zawiera ok. 120 ćwiczeń w formie rozbudowanych gier z wieloma poziomami.

Program posiada również:

 • Aplikację Terapeuty - służy ona planowaniu, prowadzeniu, rejestrowaniu i analizowaniu diagnozy oraz terapii. Aplikacja umożliwia wstępną diagnozę pedagogiczną z orientacyjną oceną gotowości szkolnej, ryzyka dysleksji i i ryzyka dyskalkulii. Aplikacja wspomaga pracę nauczyciela i terapeuty: pobiera dane o uczniu z e-dziennika, zawiera zestaw przydatnych dokumentów do druku (rozpoznania, skierowania, plany zajęć terapeutycznych), pozwala na drukowanie materiałów pomocniczych (np. ćwiczeń grafomotorycznych), archiwizuje dokumenty w jednym bezpiecznym miejscu.
 • Diagnozę - obejmuje ona ćwiczenia, które badają kodowanie, stałość liczby, stałość tworzywa, orientacja przestrzenna, rytmy, ciągi konsekwentne, operacje na liczbach
  Wyniki ćwiczeń diagnostycznych interpretowane są w pięciu kluczowych dla rozwoju umiejętności matematycznych obszarach, stanowiących również oś samej terapii:
  • myślenie przedoperacyjne i operacyjne
  • percepcja
  • samokontrola i koncentracja
  • pamięć operacyjna – proceduralna
  • myślenie przyczynowo-skutkowe oraz orientacja w czasie i przestrzeni

  Ostatnim elementem diagnozy jest część opisowa wypełniana przez  terapeutę. Uwzględnia ona wyniki wcześniejszej ogólnej diagnozy pedagogicznej, uzyskanej automatycznie z wyników ćwiczeń i własnej obserwacji i wniosków.

 • Terapię - jest ona planowana, rejestrowana i analizowana na podstawie następujących rodzajów ćwiczeń:
  • Ćwiczenia komputerowe wykonywane przez dziecko
  • Ćwiczenia wykonywane na wydrukowanych dla dziecka arkuszach (kartach pracy)
  • Ćwiczenia wykonywane pod nadzorem rodziców w oparciu o wydrukowane poradniki (instrukcje)

  Wykonanie sesji komputerowych jest automatycznie rejestrowane w programie, natomiast pozostałe rodzaje sesji terapeutycznych są rejestrowane ręcznie.

Eduteraputica skraca czas osiągania efektów terapii.

Z programem:

 • Naklejki – nagrody dla uczniów
 • Ćwiczenia do wydruku: karty pracy i wskazówki dla opiekunów

Program działa na platformach MS Windows XP/Vista/7 oraz MacOS od wersji 10.5 w górę.

Gwarantujemy bezpłatną pomoc techniczną.

Eduterapeutica Dyskalkulia uznana została za wyrób medyczny. W związku z powyższym spełnia ona m.in. wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EEC oraz odpowiadającej jej polskiej normy PN-EN ISO 13485:2003/AC:2007.

 • Dodaj link do:
 • facebook.com