Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

Wybierz ilość stanowisk, zanim dodasz produkt do koszyka

Akademia Umysłu UCZEŃ EDU - pakiet multimedialny . nr 19993-AK

Cena:585.00PLN
Do koszyka

Szkoła Podstawowa ( standard 5 stanowisk - można wybrać dodatkowe stanowiska przy zamówieniu )

Edukacyjny pakiet do realizacji zajęć rozwijających pamięć, koncentrację i szybkie czytanie.
Skierowany jest do wychowawców, nauczycieli i terapeutów jako wsparcie i inspiracja w procesie nauczania. Przeznaczony jest do wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej oraz w trakcie II etapu edukacyjnego.
Do wykorzystania podczas zajęć grupowych z użyciem tablicy interaktywnej lub projektora, a także w pracy indywidualnej przed komputerem.
W pakiecie otrzymasz szczegółowo opracowaną podbudowę metodyczną, programy edukacyjne i atrakcyjne materiały motywujące ucznia do pracy.
Każdy konspekt lekcji i scenariusz zajęć zawiera szczegółowe wskazówki jak stosować ćwiczenia i jak badać rezultaty, aby uzyskać wzrost rozwijanych kompetencji (pamięć, koncentracja uwagi, szybkie czytanie).

 - 6 programów zawierających blisko 100 kreatywnych ćwiczeń edukacyjnych
 - 6 Zeszytów Metodycznych
 - dodatkowy Zeszyt Metodyczny do przeprowadzenia konkursów:
 "Mistrz koncentracji", "Mega pamięć", "Super umysł"
 - bogaty zestaw nagród motywujących uczniów do wykonywania ćwiczeń (dyplomy, naklejki, zakładki do książek)

Jaki jest cel zajęć z programami?


Celem Akademii Umysłu® Uczeń EDU jest wspomaganie uczniów w procesie nauczania poprzez wskazanie im nowatorskich i atrakcyjnych sposobów na skuteczną naukę.

Zakłada nie tylko pomoc uczniom z trudnościami w nauce, ale i wsparcie rozwoju tych, którzy przejawiają wyjątkowe zdolności. Poprzez kreatywne i ciekawe techniki oraz ćwiczenia zawarte w programach uczniowie mogą skutecznie rozwijać m.in. umiejętności myślenia, zapamiętywania, kojarzenia i koncentracji uwagi.

Wszystkie ćwiczenia zawarte w programach zostały wyposażone w opcje pozwalające dostosować je do wieku i możliwości każdego ucznia. Ćwiczenia prezentowane są w formie rozbudowanych interaktywnych gier, z których każda ma wiele poziomów trudności. Ponadto nauczyciel może zmieniać czy regulować parametry, np.: czas ekspozycji zadania, ustalić liczbę pokazywanych elementów.

Dla kogo?


Pakiet może być wykorzystywany podczas zajęć indywidualnych i grupowych, takich jak:

"godziny karciane" nauczycieli wynikające z KN
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
zajęcia kompensacyjno-korekcyjne
zajęcia w świetlicy i bibliotece
zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne (np. w czasie ferii, kolonii, zimowisk)
zajęcia w poradni psychologiczno-pedagogicznej
Pakiet może być wykorzystany przy diagnozie edukacyjnej.

Stanowi doskonałe narzędzie do obserwacji i poznania ucznia podczas zmagania się z zadaniem.

Zawiera narzędzia do pomiaru przyrostu umiejętności u dzieci i przeprowadzania ewaluacji.

Umożliwia pracę w grupie uczniów na wielu poziomach oraz indywidualizację nauczania.

ZOBACZ FILM:

https://www.youtube.com/watch?v=7NBvTg53gGU

Kliknij poniżej - zobaczysz zeszyt metodyczny:

  • Dodaj link do:
  • facebook.com