Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

Matematyczne działania , liczby i obrazki - 210 szt. NR 080411.021

Cena:220.00PLN
Do koszyka

Dzięki naszym magnetycznym obrazom z cyframi oraz znakami obliczeniowymi i porównawczymi, można od razu wyrazić wszelkie podstawowe rozbieżności, jak również różne ilości i ich relacje między sobą. Łącząc liczby z obrazami z pól zwierząt, roślin i ruchu, obliczanie, porównanie i obsługa z numerami od abstrakcji do konkretnego poziomu jest ustawiane i zapamiętane w pamięci. 210 magnetycznych obrazków i znaków matematycznych. 27 różnych motywów obrazków o wymiarach 10x10 cm Cyfry od 0 - 9 x 5 kompletow znaki: -.+ <,>,= - 5 kompletów

  • Dodaj link do:
  • facebook.com