Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

Komunikowanie między ludźmi - zestaw plansz. nr. kat. 217

Cena:299.00PLN
Do koszyka


Cele szczegółowe:
* zapoznanie dzieci z instytucją użyteczności publicznej - poczta oraz z pracą ludzi w tej instytucji,
* nabywanie umiejętności korzystania z wybranych urządzeń technicznych codziennego użytku np. korzystanie z telefonu,
* poznanie drogi listu od nadawcy do odbiorcy,
* poznawanie dawnych sposobów przekazywania informacji.
* znaczenie postępu technicznego i wynalazków,
* rozbudzanie zainteresowań i hobby - filatelistyka,

Pakiet składa się z:

-36 plansz B3(35X50cm)•

w tym:

- 19 B3 z blaszkami do zawieszenia

- Historyjki obrazkowe "Podróże listu" - 5 plansz,z magnesem

- 4 plansze na twardy rzep,elementy ruchome

• Przekazywanie informacji dawniej i dziś,

• Krzyżówki - 2 plansze 4xB3 (70X100cm)

• Labirynty wyrazowe,

• Wzory do kserowania - koperta - znaczek.20

  • Dodaj link do:
  • facebook.com