Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

Pierwsza pomoc - wiedza, która ratuje życie - zestaw 10 plansz. nr. kat. 226

Cena:198.00PLN
Do koszyka

Cel pomocy:
• wdrażanie do potrzeby znajomości numerów alarmowych,
• zapoznanie z elementarnymi zasadami udzielania pierwszej pomocy,
• kształtowanie właściwej postawy w sytuacji zagrożenia,
• wdrażanie do niesienia pomocy potrzebującym.
• kształtowanie umiejętności przewidywania skutków niewłaściwych zachowań,
• wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,
• kształtowanie nawyków i postaw podnoszących bezpieczeństwo własne i innych,
• podniesienie świadomości nt. istniejących zagrożeń,
• wdrażanie do przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w miejscu pobytu.
Pakiet zawiera:
Zestaw składa się z 10 plansz opisujących zasady postępowania w stosunku do osób poszkodowanych w wyniku różnych wypadków. Treści są przekazywane w różnych formach: tekst, ilustracja, schemat.

20
  • Dodaj link do:
  • facebook.com