Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

Praca w różnych zawodach - zestaw plansz. nr. kat. 227

Cena:356.00PLN
Do koszyka
Cele szczegółowe:
1.    poznawanie pracy ludzi w bliskim otoczeniu przedszkola,
2.    inspirowanie zabaw tematycznych związanych z określonym zawodem,
3.    wykonywanie prac plastycznych do urządzania kącików zainteresowań,
4.    dowolne wypowiedzi dzieci na temat poznanego otoczenia społecznego,
5.    obserwacja zmian w przyrodzie, opieka nad zwierzętami,
6.    uświadamianie dzieciom iż głównym warunkiem istnienia życia jest zdrowie,
7.    wyrabianie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi,
8.    zapoznanie dzieci z instytucjami użyteczności publicznej,
9.    rozwijanie ekspresji ruchowej, słownej, graficznej,
10.    wypowiadanie się rozwiniętymi zdaniami,
11.    rozwijanie umiejętności wyraźnego mówienia,
12.    poznawanie właściwości niektórych minerałów,
13.    słuchanie tekstów literackich,
14.    bogacenie słownika czynnego i biernego,
15.    rozwiązywanie zagadek,
16.    rozwijanie wyobraźni plastycznej.


20
  • Dodaj link do:
  • facebook.com