Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

Wszystko o przemocy- zestaw plansz. nr. kat. 197

Cena:584.14PLN
Do koszyka
Pragniemy przedstawić Państwu pakiet edukacyjny dotyczący przemocy. Składa się on z dwóch części: Cześć I - Przemoc w rodzinie i Część II - Przemoc rówieśnicza. Przeznaczony jest dla nauczycieli, pedagogów, członków Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policjantów, kuratorów sądowych, pracowników Pomocy Społecznej, pielęgniarek szkolnych, środowiskowych oraz wszystkich osób pracujących z rodziną i młodzieżą.
Tematy plansz:
Przemoc w rodzinie ----------------------------------------------2 x B3
Polska Deklaracja w sprawie przemocy w rodzinie ------2 x B3
Mity i Fakty o przemocy w rodzinie ---------------------------2 x B3
Przemoc fizyczna - seksualna ---------------------------------2 x B3
Przemoc Psychiczna ---------------------------------------------3 x B3
Zaniedbania --------------------------------------------------------2 x B3
Cechy Charakterystyczne Przemocy Domowej -----------3 x B3
Bita Kobieta -------------------------------------------------------- 2 x B3
Pozostawanie w relacjach opartych na przemocy --------2 x B3
Bite Dziecko --------------------------------------------------------2 x B3
Możliwość pomocy krzywdzonemu dziecku---------------- 4 x B3
Kim jest sprawca przemocy -------------------------------------2 x B3
Prawo wobec przemocy w rodzinie ---------------------------2 x B3
Informacje dla ofiar w rodzinie----------------------------------2 x B3
Proponowane strategie dla szkół ------------------------------3 x B3

W Środowisku dzieci i młodzieży:

Przemoc wśród rówieśników----------------------------------2 x B3
Przemoc Seksualna----------------------------------------------3 x B3
Przemoc Psychiczna --------------------------------------------3 x B3
Przemoc rówieśnicz ---------------------------------------------4 x 3B
Przemoc fizyczna seksualna-----------------------------------3 x 3B
Przemoc psychczna----------------------------------------------3 x 3B
Mity i Fakty o przemocy rówieśniczej------------------------2 x B3
Społeczne i kulturowe uwarunkowania przemocy--------2 x B3
Skąd bierze się przemoc rówieśnicza-----------------------2 x B3
Media - agresja----------------------------------------------------1 x B3
Grupy rówieśnicze-----------------------------------------------2 x  B3
Warunki prawidłowego rozwoju dziecka ------------------2 x B3
Łańcuch przemocy----------------------------------------------2 x B3
Sprawcy przemocy----------------------------------------------2 x B3
Przemoc w szkole-----------------------------------------------2 x B3
Przemoc ofiary---------------------------------------------------2 x B3
Jak zapobiegać przemocy w szkole------------------------2 x B3

20

  • Dodaj link do:
  • facebook.com