Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

Activate! A2. Oprogramowanie Tablic Interaktywnych nr 97814

Cena:299.00PLN
Do koszyka

Activate! to intensywny kurs dla nastolatków przygotowujących się do egzaminów z języka angielskiego. Autorzy kursu kierowali się zasadą, że motywacja i zaangażowanie są podstawą sukcesu w nauczaniu grupy wiekowej 12-16 lat. Postawili na tematy bliskie młodzieży, takie jak moda, gry komputerowe, problemy szkolne, parki rozrywki, sport, piraci czy komórki i ożywili dodatkowo treści poprzez klipy wideo towarzyszące każdemu rozdziałowi.

Aktywacja przed egzaminem

Rzetelne przygotowanie do egzaminu poprzez ćwiczenia integrujące rozwój sprawności językowych, leksyki i gramatyki oraz poprzez zadania i strategie egzaminacyjne.
Brak odnośników do konkretnych egzaminów daje nauczycielom swobodę w przygotowywaniu uczniów zainteresowanych różnymi egzaminami na tym samym poziomie (Cambridge ESOL, TELC, Trinity, etc).
Uniwersalne zadania egzaminacyjne zaznajamiają uczniów z typami ćwiczeń, z którymi zmierzą się oni na różnych egzaminach.
Powtórzenia Time to Revise co 2 rozdziały konsolidują materiał i pozwalają śledzić własne postępy w nauce.
Sekcje Vocabulary File (z listą słów do każdego rozdziału), Grammar File (z wyjaśnieniami gramatyki), Writing File (z typami wypowiedzi pisemnych wymaganych na egzaminach) i Speaking File (z opcjonalnymi zadaniami utrwalającymi funkcje komunikacyjne) umożliwiają szybką powtórkę przez egzaminem.
Grammar & Vocabulary Book (poziomy B1, B1+) i Use of English Book (poziom B2) zawierają ćwiczenia wzbogacające słownictwo i utrwalające struktury gramatyczne.
 


Aktywacja nastoletnich umysłów

Współczesna grafika i interesujące tematy motywują do nauki.
Fragmenty autentycznych programów telewizyjnym na DVD oglądane w domu w ciekawy sposób konsolidują materiał z lekcji. Można je również oglądać w klasie i wykorzystać dodatkowe ćwiczenia z końca podręcznika.
Ćwiczenia interaktywne na CD-ROM-ie dołączonym do zeszytu ćwiczeń wzbogacają i utrwalają słownictwo oraz struktury gramatyczne.
Testy online iTests (poziomy B1 i B2) pozwalają osobom planującym zdawanie egzaminów PET i FCE: skutecznie zapoznać się z ich strukturą, rozwiązywać zadania egzaminacyjne, otrzymywać natychmiastową informację o wynikach, śledzić swoje postępy i stopień przygotowania do egzaminu, zidentyfikować umiejętności wymagające szczególnej uwagi. Próbny test uczniowie znajdą na CD-ROM-ie dołączonym do zeszytu ćwiczeń (poziomy B1 i B2)
Teacher's Exam Book z materiałami do wszystkich trzech poziomów zawiera to, co niezbędne, aby skutecznie uczyć nastolatki (Activate! Exam Study Skills Booklet, Activate! Teenagers Booklet, Activate! Language Skills Booklet, Activate! FCE Tasks Booklet).

  • Dodaj link do:
  • facebook.com