Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

 • Biznes w praktyce

  17[1].jpg
  Film z cyklu: PIERWSZY BIZNES Ponad połowa firm upada przed końcem pierwszego roku działalności. Dlaczego tak się dzieje? Jak tego uniknąć? Jeśli poważnie rozważasz założenie własnej firmy, powinieneś obejrzeć ten film. Tematyka filmu: Strategie firmy, czyli jak realizować swój pomysł na biznes. Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej czyli jak wygrać z konkurencją? Organizacja pracy szefa firmy, czyli jak ustawić sobie pracę? Wyznaczanie i określanie celów przedsiębiorstwa. Nowa firma to początkowo mnóstwo problemów- jak zapobiegać kryzysom? Typowe błędy początkującego przedsiębiorcy. W filmie występuje: Paulina Kinaszewska Czas trwania filmu: 41 min.
  Cena:239.00PLN
 • Być kobietą w Birkenau; Wybiórka

  FILM-1-[140].jpg
  Być kobietą w Birkenau 19' Wybiórka 13'
  Cena:68.63PLN
 • Być w cieniu (Ignacy Mościcki)

  FILM-1-[141].jpg
  Prezydent Ignacy Mościcki 52'
  Cena:68.63PLN
 • CMENTARZ ŻYDOWSKI W WARSZAWIE 25 min.

  film[41][2].jpg
  CMENTARZ ŻYDOWSKI W WARSZAWIE 25 min.
  Cena:68.83PLN
 • CZYNGIS CHAN - DVD

  FILM-1-[142].jpg
  CZYNGIS CHAN Atakuj pierwszy i zawsze dąż do zemsty. Te bezwzględne, wojenne reguły Czyngis-chan poznał już w dzieciństwie, kiedy dorastał na rządzącym się twardymi prawami mongolskim stepie. Człowiek, który urodził się w biednej rodzinie, został wielkim Chanem - jak tego dokonał?Kim był człowiek, którego strategie inspirowały generałów II wojny światowej jeszcze 700 lat po jego śmierci? Czy był genialnym strategiem, słynnym z umiejętności motywowania swoich podwładnych, czy też bezlitosnym tyranem, który zamordował własnego brata i kazał zabić najlepszego przyjaciela?
  Cena:75.03PLN
 • Chemia / Fizyka - DVD

  FILM-1-[49].jpg
  6 filmów z chemii, 5 z fizyki (Ruchy Browna, Energia chemiczna cz. I, Energia chemiczna cz. II, Cząsteczka wodoru, Energia jądrowa, Aktywność chemiczna metali, Zasada zachowania energii, Magnetyczne właściwości metali cz. I - diamagnetyzm i para- magnetyzm, cz. II - ferromagnetyki, Pole i ładunki, Przyczyny tarcia).
  Cena:68.50PLN
 • Chemia / Fizyka - DVD

  FILM-1-[65].jpg
  6 filmów z chemii, 5 z fizyki (Ruchy Browna, Energia chemiczna cz. I, Energia chemiczna cz. II, Cząsteczka wodoru, Energia jądrowa, Aktywność chemiczna metali, Zasada zachowania energii, Magnetyczne właściwości metali cz. I - diamagnetyzm i para- magnetyzm, cz. II - ferromagnetyki, Pole i ładunki, Przyczyny tarcia).
  Cena:68.50PLN
 • Chemia 1 - Otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i związków chemicznych

  FILM-1-[50].jpg
  DP1 Laboratoryjne otrzymywanie tlenu oraz spalanie metali i niemetali w powietrzu i w tlenie - 7' 00" - DP2 Laboratoryjne otrzymywanie dwutlenku węgla oraz badanie jego właściwości - 5' 20" - DP3 Laboratoryjne otrzymywanie wodoru i badanie jego właściwości - 6' 50" - DP4 Elektroliza wody - 4' 20" - DP5 Otrzymywanie i właściwości chlorowodoru 2' 50" - DP6 Otrzymywanie i właściwości kwasu solnego 8'20" - DP7 Otrzymywanie kwasu siarkowego i badanie jego właściwości - 9'30" - DP8 Badanie właściwości kwasu azotowego - 5' 20" - DP9 Otrzymywanie kwasu fosforowego i badanie jego właściwości - 4' 30" - DP 10 Otrzymywanie wodorotlenków poprzez działanie metali na wodę oraz badanie ich właściwości-12'30"
  Cena:68.50PLN
 • Chemia 2 - Otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i związków chemicznych

  FILM-1-[51].jpg
  DPl1 Otrzymywanie wodorotlenków poprzez działanie wody na tlenki metali -10'00" - DPl2 Otrzymywanie i właściwości amoniaku - 2'30" - DPl3 Wykrywanie wodorotlenków i badanie ich właściwości -10'20" - DPl4 Reakcje kwasów z zasadami - 8'30" - DPl5 Wykrywanie węgla w substancjach naturalnych - 7'30" - DP16 Otrzymywanie metanu i badanie jego właściwości - 6'00" - DPl7 Otrzymywanie i badanie właściwości etenu - 3'50" - DP18 Otrzymywanie etynu i badanie jego właściwości - 6'30" - DP19 Wykrywanie alkoholu - 8'20" - DP2O Otrzymywanie mydła - 10'10"
  Cena:68.50PLN
 • Chemia 3 - Otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i związków chemicznych

  FILM-1-[52].jpg
  - DP21 Badanie napięcia powierzchniowego - 9' 30" - DP22 Reakcje estryfikacji - 6'40" - DP23 Badanie składu produktów spożywczych - 13'50" - DP24 Metody identyfikacji tłuszczów roślinnych i zwierzęcych - 10'00" - DP25 Badanie składu chemicznego białek - 10'00" - DP26 Badanie właściwości białek - 12'00" - DP27 Badanie składu chemicznego cukrów - 6'00" - DP28 Badanie właściwości celulozy - 12'20" - DP29 Rozróżnianie tworzyw sztucznych - 3'50" - DP3O Wiązania chemiczne - 14'30"
  Cena:68.50PLN
 • Chemia 4 - Właściwości chemiczne pierwiastków i związków chemicznych

  FILM-1-[53].jpg
  - FP1 Rozdzielanie roztworów przez destylację -7'00" - FP2 Rozdzielanie mieszanin przez sączenie - 8'00" - FP3 Badanie rozpuszczalności substancji - 12'00" - FP4 Właściwości fizyczne pierwiastków - 10'30" - FP5 Zależność właściwości fizycznych pierwiastków od ich miejsca w układzie okresowym - 9'00" - FP6 Główne tendencje zmian w układzie okresowym - 9'00" - FP7 Historia odkryć pierwiastków - 6' 00" - FP8 Krystalizacja - 6'00" - FP9 Fizykochemiczne właściwości wody - 6' 30" - FP1O Metody rozróżniania i identyfikacji pierwiastków i związków chemicznych - 8' 30"
  Cena:68.50PLN
 • Chemia 5 - Wybrane zagadnienia z Chemii - filmowa encyklopedia podstawowych haseł chemicznych

  FILM-1-[54].jpg
  - WP1 Modelowe wyjaśnienie ziarnistej budowy materii - 8'30" - WP2 Modelowanie przebiegu reakcji chemicznych - 7'00" - WP3 Wzory strukturalne i sumaryczne związków chemicznych - 6' 00' - WP4 Budowa atomu - 5' 20" - WP5 Układ okresowy pierwiastków - 16' 20" - WP6 Modelowe wyjaśnienie budowy cząsteczek kwasów, zasad i soli - 7'10" - WP7 Elektroliza - 6' 20" - WP8 Korozja - 6' 50" - WP9 Budowa cząsteczek węglowodorów pochodnych węglowodorów - 10'10" - WPl1 Na czym polega mycie i pranie? - 5'30" - WPl2 Modelowanie równań reakcji estryfikacji - 7'00" - WPl3 Modelowanie ogólnej struktury tłuszczów - 4'40" - WPl4 Struktura białka - 7'30" - WPl5 Budowa skrobi i jej właściwości - 5'00"
  Cena:68.50PLN