Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

 • Chemia / Fizyka - DVD

  FILM-1-[65].jpg
  6 filmów z chemii, 5 z fizyki (Ruchy Browna, Energia chemiczna cz. I, Energia chemiczna cz. II, Cząsteczka wodoru, Energia jądrowa, Aktywność chemiczna metali, Zasada zachowania energii, Magnetyczne właściwości metali cz. I - diamagnetyzm i para- magnetyzm, cz. II - ferromagnetyki, Pole i ładunki, Przyczyny tarcia).
  Cena:68.50PLN
 • Fizyka 2

  FILM-1-[66].jpg
  3 filmy (Ruch jednostajnie przyspieszony - 9', Ruch falowy - 9', Opory ruchu - 12') Filmy zrealizowane przed rokiem 1990
  Cena:68.50PLN
 • Fizyka 3

  FILM-1-[67].jpg
  4 filmy (Swobodne spadanie - 7'30", Rzut pionowy 7'30", Rzut poziomy 7'30", Rzut ukośny - 9'30") Filmy zrealizowane przed rokiem 1990
  Cena:68.50PLN
 • Fizyka 4

  FILM-1-[68].jpg
  3 filmy (Pole magnetyczne , Barwy , Życie gwiazd ) Filmy zrealizowane przed rokiem 1990
  Cena:68.50PLN
 • Fizyka 5

  FILM-1-[69].jpg
  4 filmy (Gaz i ciśnienie gazu , Dyfuzja gazów , Sposoby wyt-warzania energii elektr., alternatywne źródła energii , Istota oporu elektrycznego) Filmy zrealizowane przed rokiem 1990
  Cena:68.50PLN
 • Kurs Fizyki

  FILM-1-[70].jpg
  Czas projekcji - 23 min. Wykład z fizyki prowadzony w sposób bardzo pomysłowy i żartobliwy, przez profesora Wiliama Jarvisa z Edynburga. Doświadczenia są wykonywane przy pomocy prostych przyrządów, konstruowanych z prymitywnych elementów np. plastikowej butelki po soku.
  Cena:68.50PLN
 • Przyroda oczami fizyka 1 - co to jest energia?

  FILM-1-[71].jpg
  Film w przystępny sposób wprowadza pojęcie energii i omawia jej znaczenie. Pokazuje i omawia na przykładach występowania różnych form energii: cieplnej, świetlnej, chemicznej, mechanicznej, elektrycznej, magnetycznej, jądrowej. Szczególną uwagę poświęca fum energii słońca. Wykazuje, że wszystkie formy występującej na Ziemi energii biorą swój początek z energii słonecznej.
  Cena:65.03PLN
 • Przyroda oczami fizyka 2 - wszystko o przemianach energii

  FILM-1-[72].jpg
  Na wstępie, w celu przypomnienia najważniejszych wiadomości, film omawia pojęcie energii i związane z nią pojęcie pracy. Następnie zwraca uwagę na energię ruchu (kinetyczną) i energię zmagazynowaną (potencjalną)Pokazuje, wzięte z życia, przykłady występowania energii kinetycznej i potencjalnej oraz ciągłej przemiany obu rodzajów energii w celu wykonania pracy.
  Cena:65.03PLN
 • Przyroda oczami fizyka 3 - wszystko o cieple

  FILM-1-[73].jpg
  Na wstępie, w celu przypomnienia najważniejszych wiadomości, film omawia pojęcie energii i związane z nią pojęcie pracy. Przedstawia ciepło jako energię wewnętrzną ciała. Posługując się rysunkami animowanymi wykazuje zależność pomiędzy ciepłem a ruchem atomów i cząsteczek. Zwraca uwagę na rozszerzanie i kurczenie się ciał wraz ze zmianą ich temperatury.
  Cena:65.03PLN
 • Przyroda oczami fizyka 4 - wszystko o wykorzystywaniu energii

  FILM-1-[74].jpg
  Na wstępie, w celu przypomnienia najważniejszych wiadomości, film omawia pojęcie energii i związane z nią pojęcie pracy. Następnie uzmysławia wizję świata bez tak popularnej formy energii, jaką jest energia elektryczna. Przypomina czasy, kiedy jedynymi formami energii wykorzystywanej przez czlowieka, była energia cieplna ogniska i energia mięśni własnych oraz udomowionych zwierząt..
  Cena:65.03PLN
 • Przyroda oczami fizyka 5 - wszystko o oszczędzaniu energii

  FILM-1-[75].jpg
  Na wstępie, w celu przypomnienia najważniejszych wiadomości, film omawia pojęcie energii i związane z nią pojęcie pracy. Następnie zwraca uwagę na powszechne, nieraz nadmierne, wykorzystywanie energii oraz na ograniczone zasoby najpopularniejszych jej źródeł. Film podaje podstawowe wiadomości o paliwach kopalnych. Przybliża problemy związane z ich spalaniem i związanym z tym zanieczyszczaniem środowiska.
  Cena:65.03PLN
 • Dodaj link do:
 • facebook.com