Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

 • HISTORIA 1

  FILM-1-[146].jpg
  6 filmów po 10-18 min, (Grody i osady piastowskie. Z - pradziejów ziem polskich, Prastary skarb, Rycerska kultura średniowiecza, W średniowiecznym Krakowie, Opowieść o Zamku Wawelskim, Zamek Królewski w Warszawie)
  Cena:68.50PLN
 • HISTORIA 2

  FILM-1-[170].jpg
  7 filmów po 9-24 min. (Sztuka starożytnego Egiptu, - Sztuka Mezopotamii, Grecja Archaiczna, Sztuka starożytnej Grecji, Architektura Ateńskiego Akropolu, Sztuka starożytnego Rzymu)
  Cena:68.63PLN
 • HISTORIA 3

  FILM-1-[147].jpg
  12 filmów po 12-19 min. (Gotyk - architektura, - Gotyk - malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne, Świątynia Mariacka w Krakowie, Skarby Katedry Gnieźnieńskiej, Jak dawniej książki oprawiano?, Z dziejów drukarstwa w Polsce, Reformacja w Polsce, Mecenat króla Jana, Architektura klasycystyczna w Polsce, Szkoła Rycerska, Tadeusz Kościuszko, Jeszcze Polska nie umarła)
  Cena:68.50PLN
 • HISTORIA 4

  FILM-1-[148].jpg
  8 filmów po 11-21 min. (Z dziejów nauki polskiej - cz. I, Z dziejów nauki polskiej cz. II, Maria Skłodowska-Curie, Z tradycji przyjaźni polsko rosyjskiej - dekabryści i Polskie Towarzystwo Demokratyczne, Noc listopadowa, Powstanie Styczniowe, Uzbrojona wolność, Września jest w Wielkopolsce)
  Cena:68.50PLN
 • HISTORIA 6

  FILM-1-[149].jpg
  6 filmów po 16-25 min. (Bracia Polscy, Pergamin konfederacji Warszawskiej, Sejm Czteroletni, Dzieło sejmu Wielkiego, Ignacy Daszyński cz. I i II)
  Cena:68.50PLN
 • HISTORIA 7

  FILM-1-[150].jpg
  6 filmów po 15-23 min. (Legenda pamięci Józefa Piłsudskiego, Listopad 1918, Polska na morzu, Wielki kryzys, Polski Październik cz. I i II)
  Cena:68.50PLN
 • HISTORIA 8

  FILM-1-[151].jpg
  OBEZWŁADNIENIE cz. I i II (Prawda o powstawaniu rządu PRL i utrwalaniu władzy służby bezpieczeństwa - 4 filmy po 11-15 min. Preludium, System, Uderzyć w PSL, Morderstwa polityczne na wsi)
  Cena:68.50PLN
 • HISTORIA 9

  FILM-1-[152].jpg
  -Dzieje zmagań Polski z Zakonem Krzyżackim - 24'30" -Kształtowanie się granicy polsko - niemieckiej w XX wieku - 18'00"
  Cena:68.50PLN
 • HISTORIA 10

  FILM-1-[171].jpg
  -Legiony Dąbrowskiego - 20'00" -Polacy w Wiośnie Ludów - 9' 10" -Walka o szkołę polską w zaborach - 17'00"
  Cena:68.50PLN
 • HISTORIA 11

  FILM-1-[172].jpg
  17 WRZEŚNIA (17 września 1939r.)
  Cena:68.50PLN
 • HISTORIA 12

  FILM-1-[168].jpg
  Tajne nauczanie 11;39 min, Bataliony Chłopskie 15 min
  Cena:68.50PLN
 • HISTORIA 13

  FILM-1-[173].jpg
  Szare Szeregi-18 min, Dzieje walki Pol.. o dostęp do morza-22 min.)
  Cena:68.50PLN
 • Dodaj link do:
 • facebook.com