Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

 • Dyskalkulia - Eduterapeutica , program dla nauczycieli nr. DYSK-EiS

  dyskalkulia.jpg

  Program zawiera:

  10 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych,
  127 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych,
  22 ćwiczenia filmowe,
  11 interaktywnych gier i zabaw,
  163 karty pracy,
  poradnik metodyczny, pomoce dydaktyczne i wydrukowane karty pracy.

  Cena:1299.00PLN
 • Dysleksja - Eduterapeutica , program nr DYS-EiS

  dysleksja.jpg

  Program zawiera:

  16 diagnostycznych ćwiczeń interaktywnych,
  436 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych,
  22 ćwiczenia filmowe,
  15 interaktywnych gier i zabaw,
  219 kart pracy,
  poradnik metodyczny, pomoce dydaktyczne i wydrukowane karty pracy.

  Cena:1299.00PLN
 • Dysleksja – karty pracy nr KART-EiS

  dysleksja-karty-pracy.jpg

  Zestaw 184 kart w formacie A4, czarno-białe do wypełniania lub wielokrotnego kopiowania, przeznaczony jest do wspierania i terapii uczniów w wieku 7-10 lat wykazujących specyficzne problemy z zakresu szeroko rozumianej dysleksji.

  Cena:99.00PLN
 • Dysleksja, Dysgrafia, Dysortografia, Dyskalkulia - Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne – NOWOŚĆ nr. EiS

  specjalne-potrzeby-edukacyjne-web.jpg

  Unikatowy zestaw pomocy dydaktycznych, który:

  zawiera 4 powszechne „szkolne” dysfunkcje w 1 zestawie (Dysleksja, Dysgrafia, Dysortografia, Dyskalkulia),
  jest jedynym tak kompleksowym zestawem w wersji multimedialnej,
  zawiera materiały przeznaczone do nauczania szkolnego – na zajęcia z uczniami
  w 4-8 klasie,
  uwzględnia najnowsze rozporządzenia w zakresie PPP, w tym praktyczne materiały dla rodziców (prezentacje, poradniki, ulotki),
  jest prosty w obsłudze i przystępny (bez diagnozy).

  Cena:2890.00PLN
 • Eduterapeutica – Problemy wychowawcze

  Eduterapeutica-Problemy-wychowawcze-web-1.jpg

  Zestaw „Problemy wychowawcze” pozwala przygotować szkołę podstawową do skutecznego przeciwdziałania przemocy, agresji i uzależnieniom, a także wspierania rodziców i dzieci z problemami emocjonalnymi. Zestaw obejmuje szkolenia, propozycje działań i gotowe materiały dla psychologów i pedagogów, wychowawców, nauczycieli przedmiotowych, rodziców i dzieci. Materiały podzielono na trzy grupy wiekowe odpowiadające klasom 1-3, 4-6 i 7-8 szkoły podstawowej. Zestaw zawiera scenariusze szkoleń i szkoleń dla nauczycieli, scenariusze lekcji wychowawczych, spotkań z rodzicami, gier społecznych dla dzieci i kompletne programy profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne.

  1 620,89
 • Logopedia podstawowa - program dla nauczyciela nr LOG-EiS

  logopedia-1.jpg

  Eduterapeutica Logopedia wersja podstawowa obejmuje:

  • szereg szumiący
  • szereg syczący
  • szereg ciszący
  • różnicowanie szeregów

  • głoska r

  • 515 interaktywnych ćwiczeń

  • 690 drukowanych kart pracy

  • poradnik metodyczny
  • słuchawki z mikrofonem

  • pomoce dydaktyczne

  Cena:1499.00PLN
 • Logopedia rozszerzona - oprogramowanie dla nauczycieli nr.LOGR-EiS

  logopedia-2.jpg

  Przyjazne i skuteczne narzędzie pracy logopedów i terapeutów rekomendowane przez Polski Związek Logopedów.

  Multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny, wspierający specjalistów w skutecznym rozpoznawaniu wad wymowy i planowaniu indywidualnej terapii logopedycznej z wykorzystaniem bogatej bazy ćwiczeń interaktywnych, a także tradycyjnych pomocy dydaktycznych.

  Cena:2770.00PLN
 • Chrząszcz Szczepan – sz, ż/rz, cz, dż i Pszczółki Tuptusie – t, d - 2 GRY . nr 8994-KML

  CHRZASZCZ SZCEPAN PSZCZOLKI TUPTUSIE.jpg
  Chrząszcz Szczepan -Gra przeznaczona do ćwiczeń poprawnej artykulacji głosek sz, ż/rz, cz, dż (nagłos, śródgłos, wygłos) . Pszczółki Tuptusie – t, d (nagłos, śródgłos, wygłos) . Gra przeznaczona jest do ćwiczeń głosek t, d (nagłos, śródgłos, wygłos). Grać może od 2 do 4 raczy.
  Cena:49.00PLN
 • Cyfrowy korektor mowy - terapia jąkania art.CKM-DOM

  CYFROWY.jpg
  Idea działania korektorów mowy eduSensus opiera się na teorii przetwarzania mowy. Zakłada ona, że osoba mówiąca słyszy swoją własną wypowiedź odpowiednio zmodyfikowaną, gdyż informacja o wyartykułowanych dźwiękach powraca do mózgu poprzez sześć kanałów zwrotnych (trzy lewe i trzy prawe) dzięki przewodnictwu powietrznemu, kostnemu i tkankowemu.
  Cena:1999.00PLN
 • Dmuchane lotto 1. nr art.2006-GON

  lotto-36768285[1].jpg
  Doskonała gra logopedyczna, która dając dzieciom wiele radości pozwala ćwiczyć kontrolowanie oddechu. Gra składa się z podstawy z otworami oraz kart z obrazkami, odpowiadającym obrazkom w podstawie. Zadaniem dziecka jest przedmuchiwać piłeczkę i przemieszczać na planszy. Każde nowe pole oznaczane jest żetonem na karcie. Instrukcja prezentuje dwa warianty gry.
  Cena:139.00PLN
 • Dyskalkulia - program z aplikacją terapeuty art.DYSK-PW

  edu-dyskalkulia.jpg
  Eduterapeutica dyskalkulia to najnowszy dostępny na rynku, komputerowy program terapeutyczny do pracy z dziećmi w wieku od 5 do 9 lat wykazującymi specyficzne trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Program terapeutyczny 2010 roku !. Trwałe i praktyczne narzędzie pracy nauczycieli i terapeutów - program umożliwia wieloletnie użytkowanie w edukacji uczniów z różnych klas i roczników.
  Cena:1299.00PLN
 • Dyslekcja - program z aplikacją terapeuty art.DYS-PW

  edu-dysleksja.jpg
  Eduterapeutica dysleksja to najnowszy dostępny na rynku, komputerowy program terapeutyczny do pracy z dziećmi w wieku od 5 do 9 lat wykazującymi specyficzne trudności w czytaniu, pisaniu i rozwiązywaniu zadań matematycznych. Program terapeutyczny 2010 roku ! . Trwałe i praktyczne narzędzie pracy nauczycieli i terapeutów - program umożliwia wieloletnią eksploatację w edukacji uczniów z różnych klas i roczników.
  Cena:1299.00PLN
 • Dźwięczność - trening poprawnej wymowy . nr art.18010-PW

  dzwiecznosc.jpg
  Nowoczesny program edukacyjny do ćwiczenia wyraźnej wymowy oraz korygowania mowy bezdźwięcznej (czyli braku rozróżnienia w obrębie takich par głosek jak na przykład „p” i „b”). Program składa się z multimedialnych ćwiczeń, w ramach których w formie zabaw i gier dziecko ćwiczy wymowę głosek „b”, „d”, „g” oraz „z” w izolacji, w sylabach, w wyrazach oraz w zdaniach.
  Cena:134.00PLN
 • Gotowość szkolna - zestaw ćwiczeń do wspomagania procesu diagnozy gotowości szkolnej art.GOSZK-DOM

  GOTOWOSC.jpg
  Gotowość szkolna – zestaw ćwiczeń do wspomagania procesu diagnozy gotowości szkolnej oraz do stymulacji funkcji percepcyjno-motorycznych i umiejętności matematycznych .Program ten może być z powodzeniem wykorzystywany do zabawy i nauki w przedszkolu (umożliwia zarówno pracę indywidualną, jak i w grupie).
  Cena:2499.00PLN
 • Jąkanie - trening płynnej wymowy. nr art.18011-PW

  JAKANIE.jpg
  Nowoczesny program edukacyjny do ćwiczenia płynnej wymowy, przeznaczony dla dzieci w wieku 5-12 lat. Program składa się z multimedialnych ćwiczeń, w ramach których w formie zabaw i gier dziecko steruje głosem akcją na ekranie.
  Cena:134.00PLN
 • Książka - Księga słów i obrazków - 5 SZTUK. nr art.3082-KML

  KSIeGA SLOW.jpg
  „Księga słów i obrazków, czyli ćwiczenia do słuchania i mówienia” jest wynikiem wieloletnich doświadczeń pracy terapeutycznej (logopedycznej i pedagogicznej) z dziećmi w różnym wieku i z różnymi problemami. Przez całe lata obserwowałam dzieci prawidłowo rozwijające się i dzieci z dysharmoniami rozwojowymi.
  Cena:175.00PLN
 • LOGO-Gry , trening artykulacyjny i ćwiczenia warstwy suprasegmentalnej języka art. LOGO-DOM

  gry.jpg
  LOGO-Gry – logopedyczne gry i zabawy dla dzieci. Nauka poprzez zabawę jest najlepszą, niezawodną formą aktywizacji wszelkich procesów edukacyjnych. Gry i zabawy w przyjazny sposób utrwalają wzorce wykształcone w procesie terapii, podnosząc tym samym jej efektywność.
  Cena:1499.00PLN
 • Logopedia - 5 programów do diagnozowania i terapii logopedycznej art. LOG5-DOM

  edusens5..jpg
  W skład zestawu wchodzi : szereg szumiący , szereg syczący , szereg ciszący , różnicowanie szeregów , głoska . Aplkację logopedy dokładamy gratis!!!
  Cena:1999.00PLN
 • Logopedia - 9 programów do diagnozowania i terapii logopedycznej art. LOG9-DOM

  edu9.jpg
  Pakiet poszerzony zawiera: • Aplikacja logopedy – program zarządzający • 9 programów do diagnozy i terapii logopedycznej, współdziałających z Aplikacją logopedy: * Badanie mowy * Szereg szumiący * Szereg syczący * Szereg ciszący * Różnicowanie szeregów * Głoska r * Mowa bezdźwięczna * Sfonem * Echokorektor
  Cena:4499.00PLN
 • Logopedia 2.0 - pakiet podstawowy nr LOG5

  Logopedia-2-0-pakiet-podstawowy-137_2.jpg
  W Pakiecie podstawowym znajdują się Aplikacja logopedy - funkcjonalne narzędzie z wbudowanym modułem diagnostycznym. Tym, co niepodważalnie wyróżnia produkt spośród innych jest tzw. czystość fonetyczna materiału językowego
  Cena:1850.00PLN
 • Logopedia wersja podstawowa - z aplikacją terapeuty. art.LOPOD-PW

  EDU4.jpg
  Eduterapeutica logopedia zestaw podstawowy to rozwiązanie wspomagające diagnozę i terapię logopedyczną dzieci w wieku od 4 do 9 lat. Zestaw zawiera Aplikację Terapeuty pozwalającą na zarządzanie diagnozą i terapią oraz specjalistyczny moduł logopedyczny pozwalający na kompleksową diagnozę budowy i funkcjonowania narządów artykulacyjnych, słuchu fonematycznego, mowy i artykulacji poszczególnych głosek, a także terapię artykulacji szeregów szumiącego, syczącego i ciszącego oraz głoski ,, r" . Do zestawu dołączono program do kalibracji nagrań oraz profesjonalne słuchawki z mikrofonem. Zestaw przeznaczony jest dla nauczycieli i terapeutów z przedszkoli, szkół, poradni i samodzielnych gabinetów.
  Cena:1899.00PLN
 • Logopedia wersja rozszerzona - z aplikacją terapeuty. art.LOROZ-PW

  edu.jpg
  Eduterapeutica logopedia wersja rozszerzona to najnowszy dostępny na rynku, komputerowy program terapeutyczny do pracy z dziećmi wykazującymi zaburzenia rozwoju mowy .Program terapeutyczny 2010 roku ! . Trwałe i praktyczne narzędzie pracy nauczycieli i terapeutów - program umożliwia wieloletnie użytkowanie w edukacji uczniów z różnych klas i roczników.
  Cena:3499.00PLN
 • Logopedyczne Zabawy. Część I - SZ, Ż, CZ, DŻ cz.1. art.LZ1-KML

  Logopedyczne_Zabawy cz.1_4d4a9c650c9c0.jpg
  PODPISZ I POWIEDZ – ćwiczenia zawarte w programie MULTIMEDIALNYM są pomocne szczególnie przy utrwalaniu głoski w wyrazach (w różnych pozycjach). Program polecany jest dla dzieci posiadających umiejętność czytania. Zadanie dziecka polega na wybieraniu kolejnych liter i układaniu podpisu do pokazanego na ekranie obrazka. Litery układa się przy pomocy kursora myszy (metodą „przeciągnij i upuść”).
  Cena:156.00PLN
 • Logopedyczne Zabawy. Część II - S, Z, C, DZ. art.LZ2-KML

  Logopedyczne_Zabawy cz.2_4d4a9c6c0633b.jpg
  PODPISZ I POWIEDZ – ćwiczenia zawarte w programie są pomocne szczególnie przy utrwalaniu głoski w wyrazach (w różnych pozycjach). Program polecany jest dla dzieci posiadających umiejętność czytania. Zadanie dziecka polega na wybieraniu kolejnych liter i układaniu podpisu do pokazanego na ekranie obrazka. Litery układa się przy pomocy kursora myszy (metodą „przeciągnij i upuść”).
  Cena:156.00PLN
 • Logopedyczne Zabawy. Część IV - J, L, R. art.LZ4-KML

  Logopedyczne_Zababawy cz.4_4d4a9c7cc9365.jpg
  Multimedialne Pakiety Logopedyczne powstały z myślą o dzieciach, które mają wady wymowy. Pakiety przeznaczone są dla dzieci w wieku 4-9 lat. Ćwiczenia zawarte w pakiecie wspomagają terapię logopedyczną i ćwiczą wymowę tych głosek u dzieci pod kierunkiem logopedy. Zestaw 6 multimedialnych programów komputerowych - program ma na celu usprawnianie wymowy głosek j, l, r oraz różnicowanie ich.
  Cena:156.00PLN
 • Logopedyczne Zabawy. Część V - MOWA BEZDŹWIĘCZNA. art.LZ5-KML

  Logopedyczne_Zabawy cz.5_4d53ede10926a.jpg
  PODPISZ I POWIEDZ - ćwiczenia zawarte w programie są pomocne przy utrwalaniu głoski w wyrazach (w różnych pozycjach). Zadaniem dziecka jest wybieranie kolejnych liter i układanie podpisu do pokazanego na ekranie obrazka. Litery układa się przy pomocy kursora myszy (metodą „przeciągnij i upuść").
  Cena:156.00PLN
 • Logopedyczne zabawy. Część III – Ś, Ź, Ć, DŹ. art.LZ3-KML

  Logopedyczne_zabawy cz.3_4d4a9c73c5325.jpg
  PODPISZ I POWIEDZ – ćwiczenie polega na ułożeniu podpisu do obrazka z rozsypanki literowej. Po poprawnym ułożeniu przez dziecko podpisu lektor wypowiada nazwę obrazka, a zadaniem dziecka jest powtórzenie jej.
  Cena:156.00PLN
 • Logopedyczne zabawy. Część VI – różnicowanie szeregów. art.LZ6-KML

  Logopedyczne_zabawy cz.6_4d4a9c8650b5c.jpg
  Po wywołaniu głosek trzech szeregów: ciszącego, syczącego i szumiącego, bardzo często należy prowadzić z dzieckiem ćwiczenia w różnicowaniu tych głosek. Ćwiczenia te stosuje się gdy głoski są wymawiane poprawnie, ale są mylone, zamieniane lub nieużywane w mowie spontanicznej.
  Cena:156.00PLN
 • Logopedyczny flipper - niemagnetyczny . nr. kat.22010

  flipper4-logopedyczny.jpg
  Zabawa polega na tym, aby przedmuchać piłkę przez tor przeszkód i dojść do celu. Gra może być prowadzona indywidualnie lub przez dwie osoby. Jeśli grę prowadzi dwóch graczy prowadzą oni piłkę poprzez dmuchanie jej na zmianę. Wygrywa gracz, który pierwszy przedmucha piłkę przez cel (metę).
  Cena:239.00PLN
 • Logopedyczny flipper magnetyczny nr. kat 22011

  flipper-logopedyczny-magnetyczny.jpg
  Połączenie zabawy z ćwiczeniem oddechu, polecamy szczególnie w terapii wad wymowy. Zabawa polega na tym, aby przedmuchać piłkę przez samodzielnie ułożony tor przeszkód i dojść do celu. Gra może być prowadzona indywidualnie lub przez dwie osoby. Jeśli grę prowadzi dwóch graczy prowadzą oni piłkę poprzez dmuchanie jej na zmianę. Wygrywa gracz, który pierwszy przedmucha piłkę do celu. Można też prowadzić zawody (równoległe ćwiczenie) .
  Cena:279.00PLN
 • Logorytmika - słowa ,dźwięki i piosenki art. LOGRYT-DOM

  RYTM.jpg
  Logorytmika – rytm i muzyka rozwijają zdolności komunikacyjne. Badania pokazują, że odpowiednie oddziaływania muzykoterapeutyczne bardzo pozytywnie wpływają na usprawnienie komunikacji językowej u dzieci. Rytm i muzyka rozwijają zdolności komunikacyjne i stanowią ogromne źródło przyjemności dla dzieci.
  Cena:1499.00PLN
 • Mówiące obrazki - trening słuchowy, umiejętności rozpoznawania dźwięku i nauka słownictwa art.MOWOBR-DOM

  OBRAZKI.jpg
  Mówiące obrazki – logopedyczne gry i zabawy dla dzieci. Umiejętność rozróżniania dźwięków stanowi podstawę dla rozwoju mowy ludzkiej. Bez tej, jakże ważnej, zdolności rozwój mowy może być mocno utrudniony, dlatego istotne jest, aby w terapii logopedycznej poświęcić miejsce także temu zagadnieniu.
  Cena:1199.00PLN
 • Obrazkowy słownik tematyczny - cz.1 i 2 , zestaw multimedialny art.OBRST-DOM

  OBRAZ.jpg
  Obrazkowy słownik tematyczny – wzbogacenie zasobu leksykalnego dziecka. Powszechnie wiadomo, że bogaty zasób słownictwa umożliwia swobodę wypowiedzi.
  Cena:1999.00PLN
 • Program Multimedialna Rehabilitacja Afazji. Część I - wersja gabinetowa. nr 8995-KML

  AFAZJA.jpg
  Z analizy literatury wynika, że co roku jest w Polsce około 20 tys. udarów mózgu. Jest to ogromna ilość pacjentów, którzy wymagają specjalistycznej opieki logopedycznej. Dla tej właśnie grupy osób opracowano program komputerowy pod nazwą Multimedialna Rehabilitacja Afazji, który ma wspomóc terapię pacjentów z zaburzeniami w komunikowaniu się.
  Cena:2000.00PLN
 • Program Obrazy-Słowa-Dźwięki - wersja podstawowa. nr 8996-KML

  Obrazy_S__owa_D__4d1b29728f61d.jpg
  Program „Obrazy-Słowa-Dźwięki” (wersja podstawowa) to multimedialna baza zawierająca zdjęcia, napisy, grafiki, dźwięki (nagrania lektora, onomatopeje i dźwięki otoczenia). Pobiesz instrukcje : http://www.komlogo.pl/images/sklep/OSD.Podstawowa.Instrukcja.pdf
  Cena:399.00PLN
 • Seplenienie - trening poprawnej wymowy nr art.18012-PW

  seplen.jpg
  Nowoczesny program edukacyjny do ćwiczenia wyraźnej wymowy i korygowania seplenienia, przeznaczony wyłącznie do użytku domowego dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Program składa się z multimedialnych ćwiczeń, w ramach których w formie zabaw i gier dziecko ćwiczy wymowę głosek w izolacji, w sylabach, w wyrazach i w zdaniach.
  Cena:134.00PLN
 • Szereg szumiący - program multimedialny art.SZSZ-DOM

  logopedia.jpg
  Szereg szumiący – multimedialny program to terapii głosek sz, ż, cz i dż. W okresie swoistej mowy dziecięcej, przypadającym na 3–7 rok życia, artykulacja głosek zbliża się do prawidłowejNieprawidłową wymową tych głosek nazywa się sygmatyzmem. Sygmatyzm jest rodzajem dyslaii, który można całkowicie wyeliminować w procesie terapii logopedycznej.
  Cena:399.00PLN
 • Wyprawka logopedyczna art.4549-EPI

  532.jpg
  Piramida L1, Puzzle Logopedyczne x2; komplet 4 książeczek logopedycznych; ZK PUS; piórka logopedyczne x2
  Cena:195.00PLN
 • Wyraźne ,,R" - trening poprawnej wymowy nr 64666-PW

  wyrazne-r_.jpg
  Program przeznaczony wyłącznie do użytku dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Umożliwia jednoczesne śledzenie postępów w nauce nawet trójki dzieci. Ćwiczenia stanowią rozwinięcie tradycyjnych narzędzi logopedycznych, zachęcając dzieci do pracy poprzez multimedialną i zabawową formę.
  Cena:129.00PLN
 • Zabawy słowem - cz.1 i 2 multimedialny zestaw ćwiczeń art. ZASŁ-DOM

  SLOW.jpg
  Zabawy słowem – rozwój sprawności językowej dziecka. Wysoko rozwinięta świadomość językowa jest niezbędna do tego, aby sprawnie posługiwać się językiem. Polega ona m.in. na znajomości zasad i reguł języka, posiadaniu bogatego zasobu słownictwa i umiejętności praktycznego korzystania z tej wiedzy.
  Cena:1499.00PLN
 • Dodaj link do:
 • facebook.com