Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

Profile naturalne, 6-ciu najpopularniejszych gleb polskich nr PHU446

Cena:1489.00PLN
Do koszyka

Zestaw składa się z 6/ciu opisanych słojów z PCV, zawierających naturalne, wyskalowane warstwy prezentujące przekroje 6/ciu najpopularniejszych gleb występujących w Polsce. W kolejności, biorąc pod względem obszar występowania na terenie naszego kraju są to: gleba płowa, gleba bielicowa, gleba brunatna, mada rzeczna, rędzina, czarnoziem:

 

Pojedyńczy słój ma wysokość 30 cm a przekrój 10 cm x 10 cm. Waga brutto poszczególnych profili, ze względu na zróżnicowanie ciężaru właściwego poszczególnych warstw – waha się dość znacznie w przedziale od ok 1,2 kg do 1,9 kg.

Zestaw profili jest najbardziej efektowną i jednocześnie efektywną pomocą dydaktyczną demonstrująca warstwowy układ poszczególnych pokładów danej gleby, wizualizując w schemacie równoległym doskonale widoczne różnice genetyczne jakie występują w układzie morfologicznym poszczególnych warstw.

Nie musisz kupować całego zestawu, bowiem każdy z jego elementów/profili możesz na próbę zakupić osobno – „na sztuki”.

Do każdego słoja dołączone są KARTY CHARAKTERYSTYK, które opisują, takie cechy danej gleby jak: Przydatność do celów rolniczych, krótki opis genezy gleby, występowanie. w Polsce i na Świecie, naturalna szata roślinna, wykaz najczęściej uprawianych roślin. Bloki opisowe zakończone są ciekawostką na temat danej gleby.

Frekwencyjności występowania danej gleby na obszarze Polski, dodatkowo została zwizualizowana procentowo, co jest uwidocznione zaraz po nazwie gleby stanowiącej tytuł każdego z bloków informacyjnych.