Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

Preparaty mikroskopowe - tkanki zwierzęce - [BRMK59860000]

Cena:256.00PLN
Do koszyka
1.Paramecium W.M.- Pantofelek W.M.

2.Paramecium Conjugation, W.M.- Pantofelek koniugacja, W.M.

3.Paramecium in Fission, W.M.- Pantofelek podział, W.M.

4.Euglena W.M.- Euglena W.M.

5.Hydra C.S.-Stułbia C.S.

6.Hydra, Spermary, C.S.- Stułbia, Spermary, C.S.

7.Hydra L.S.- Stułbia L.S.

8.Hydra With Bud, W.M.- Stułbia pączkująca, W.M.

9.Schistosoma Male, W.M.- Przywra męska, W.M.

10.Schistosoma Female, W.M. - Przywra żeńska, W.M.

11.Ascaris Egg, C.S.- Jaja glisty, C.S.

12.Schistosoma Miracidia, W.M.- Larwy przywry, W.M.

13.Schistosoma Ceraroae, W.M.- Przywra Ceraroae, W.M.

14.Schistosoma Adults in Copula, W.M.- Przywra dojrzewająca, W.M.

15.Bladder Worm, W.M.- Cysta z larwą tasiemca, W.M.

16.Tapeworm, Mature Proglottid, W.M.- Tasiemiec dojrzały, W.M.

17.Ascaris Female and Male, C.S.- Gliista męska i żeńska, C.S.

18.Mitosis Horse Ascaris Eggs, Sec.- Jaja glisty końskiej, Sec.

19.Earthworm C.S.- Ddżownica,  C.S.

20.Honey Bee Mouth Parts, W.M.- Aparat gębowy pszczoły, W.M.

21.Mosquite Mouth Parts, W.M.- Aparat gębowy komara, W.M.

22.Culex Common House Mosquitw, Larva, W.M.- Larwa muchy domowej, W.M.

23.House Fly Mouth Parts, W.M.- Aparat gębowy muchy, W.M.

24.Butterfly Mouth Parts, W.M.- Aparat ssący motyla, W.M.

25.Honey Bee Hind Leg, W.M.- Tylne odnóże pszczoły, W.M.

26.Ant W.M.- Mrówka W.M.

27.Clam Gill, C.S.- Skrzele małża, C.S.

28.Frog Egg, C.S.- Jaja żaby, C.S.

29.Frog Liver, Sec.- Wątroba żaby, Sec.

30.Blood Pigcon, Smear. - Krew gołębia rozmaz, Smear.