Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

Mówiące obrazki - trening słuchowy, umiejętności rozpoznawania dźwięku i nauka słownictwa art.MOWOBR-DOM

Cena:1199.00PLN
Do koszyka
Mówiące obrazki to program przeznaczony do nauki rozróżniania otaczających dźwięków. Szczególnie pomocny jest on w terapii dzieci z zaburzeniami słuchu i rozwoju języka. Pomaga dzieciom uczyć się rozróżniania dźwięków i korzystnie wpływa na rozwój funkcji słuchowych. Mówiące obrazki to program o bardzo atrakcyjnej formie graficznej, zawierający ponad 100 interaktywnych ilustracji i animacji, które dodatkowo urozmaicają proces terapii.

Mówiące obrazki są doskonałym wstępem do doskonalenia mowy i rozwoju zasobu leksykalnego dziecka.
Mówiące obrazki umożliwiają:

• kształtowanie pojęć językowych i wzbogacanie słownictwa
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania dźwięków i przyporządkowywania ich do odpowiednich obrazów
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
• rozwój funkcji słuchowych
• ćwiczenie orientacji przestrzennej
• naukę poprzez zabawę

Mówiące obrazki można podzielić na następujące kategorie tematyczne:

• Odgłosy zwierząt
• Instrumenty muzyczne
• Odgłosy środków komunikacji
• Odgłosy z życia domowego i inne onomatopeje
• Odgłosy przyrody
• Określenia kolorów
• Określenia miejsca
• Antonimy
• Kosmici na Ziemi
  • Dodaj link do:
  • facebook.com