Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

Dyslekcja - program z aplikacją terapeuty art.DYS-PW

Cena:1299.00PLN
Do koszyka
Eduterapeutica dysleksja to najnowszy dostępny na rynku, komputerowy program terapeutyczny do pracy z dziećmi w wieku od 5 do 9 lat wykazującymi specyficzne trudności w czytaniu, pisaniu i rozwiązywaniu zadań matematycznych.

Program terapeutyczny 2010 roku!

Trwałe i praktyczne narzędzie pracy nauczycieli i terapeutów - program umożliwia wieloletnią eksploatację w edukacji uczniów z różnych klas i roczników.

Moduł ogólnej diagnozy pedagogicznej pozwala na ocenę gotowości szkolnej
oraz szacunkowego ryzyka dysleksji wzrokowej, słuchowej oraz dyskalkulii. Główną część
zestawu stanowi specjalistyczny moduł diagnozy i terapii dysleksji połączony z zestawem
atrakcyjnych ćwiczeń wykonywanych w Aplikacji Ucznia.
Zestaw przeznaczony jest dla nauczycieli i terapeutów z przedszkoli, szkół, poradni i
samodzielnych gabinetów. Wszystkie moduły serii Eduterapeutica integrują się dzięki
wspólnej Aplikacji Terapeuty dając łącznie spójny i pełny obraz pedagogiczny dziecka.

Program zawiera 330 ćwiczeń i 137 kart pracy do wydruku:

 • ćwiczenia z wyrazami — w trakcie ich wykonywania dziecko uczy się wyróżniać samogłoski, spółgłoski i sylaby, dążąc do sprawnego odczytywania i zapisywania wyrazów o coraz dłuższej i bardziej skomplikowanej budowie. Są one uszeregowane według określonego wzorca: najpierw wyrazy i związki wyrazowe o sylabach otwartych, a na końcu te, o bardziej skomplikowanej strukturze
 • ćwiczenia ze zdaniami — zestawy ze zdaniami obejmują ćwiczenia z zakresu rozumienia i zapamiętywania tekstu. W obrębie każdej wykorzystywanej historyjki dziecko wykonuje 7 różnorodnych zadań, które kończą się pisaniem z pamięci i ze słuchu.

Program posiada również:

 • Aplikację Terapeuty - służy ona planowaniu, prowadzeniu, rejestrowaniu i analizowaniu diagnozy oraz terapii. Aplikacja umożliwia wstępną diagnozę pedagogiczną z orientacyjną oceną gotowości szkolnej, ryzyka dysleksji i i ryzyka dyskalkulii. Aplikacja wspomaga pracę nauczyciela i terapeuty: pobiera dane o uczniu z e-dziennika, zawiera zestaw przydatnych dokumentów do druku (rozpoznania, skierowania, plany zajęć terapeutycznych), pozwala na drukowanie materiałów pomocniczych (np. ćwiczeń grafomotorycznych), archiwizuje dokumenty w jednym bezpiecznym miejscu.
 • Diagnozę - obejmuje ona cztery kategorie poznawcze, kluczowe dla rozwoju umiejętności czytania i pisania:
  • Funkcje językowe: automatyzacja języka, rozumienie tekstu, rymy, sylaby
  • Funkcje wzrokowe: spostrzeganie sekwencji liter, spostrzeganie liter, spostrzeganie różnic w obrazach
  • Pamięć: pamięć wzrokowa, zapamiętywanie figur geometrycznych, zapamiętywanie słów. rozpoznawanie rytmów
  • Myślenie: spostrzeganie stosunków przestrzennych, hamowanie wykonawcze, kategoryzowanie, myślenie logiczne
 • Terapię – ćwiczenia terapeutyczne wykorzystują powszechnie uznaną metodę 18 struktur, która umożliwia pogłębienie umiejętności analizy i syntezy wyrazów. Terapia obejmuje następujące rodzaje ćwiczeń:
  • uzupełnianie wyrazów poprzez dopisywanie liter i sylab
  • dzielenie wyrazów na sylaby
  • oddzielanie słów od siebie
  • układanie zdań
  • ćwiczenia z pamięci i ze słuchu
  • przeznaczone do wydruku karty ćwiczeń grafomotorycznych

Eduteraputica skraca czas osiągania efektów terapii.

Z programem:

 • naklejki – nagrody dla uczniów
 • ćwiczenia do wydruku: karty pracy i wskazówki dla opiekunów

Program działa na platformach MS Windows XP/Vista/7 oraz MacOS od wersji 10.5 w górę.
Gwarantujemy bezpłatną pomoc techniczną.

Eduterapeutica Dysleksja uznana została za wyrób medyczny. W związku z powyższym spełnia ona m.in. wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EEC oraz odpowiadającej jej polskiej normy PN-EN ISO 13485:2003/AC:2007.

 • Dodaj link do:
 • facebook.com