Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

Ekosystem wód śródlądowych.kpl. 18 szt nr.kat.4051

Cena:255.00PLN
Do koszyka

Ekosystem wód śródlądowych.

1.Krążenie węgla w przyrodzie.


2.Krążenie azotu.


3.Ekosystem wód stojących.


4.Ekosystem słonych bagien.


5.Łańcuch pokarmowy ekosystemu wodno lądowego.


6.Uwarstwienie termiczne i mieszanie się wód.


7.Schemat zarastania basenów jeziornych.


8.Jezioro oligotroficzne i eutroficzne.


9–10.Tablice do oznaczania klasy czystości wódy.


11. Sukcesja ekologiczna.

12. Zmiany w składzie gat.ekos.pod wpł. kwaśnego deszczu.

13.Zanieczyszczenia wód.

14. Torfowisko jako środowisko życia.

15.Rośliny torfowisk.

16-17 Zwierzęta występujące na torfowiskach.

18. Biotopy w stawie.


Miniatury wybranych folii:

  • Dodaj link do:
  • facebook.com