Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

PROBLEMY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO. kpl. 17 szt nr.kat.4054

Cena:360.00PLN
Do koszyka

PROBLEMY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

   1. Zmiana krajobrazu działalnością ludzką.
   2. Niekorzystne zmiany środowiska
   3. krażenie węgla w przyrodzie
   4. Emisja dwutlenku węgla
   5. Zanieczyszczenie powietrza w Polsce
   6. Efekt cieplarniany
   7. Stężenie SO2 w powietrzu
   8. Zanieczyszczenie gleby substancjami pochodz. z dział. ludzkiek.
   9. Składowanie odpadów
   10. zakłócenie naturalnych obiegów
   11. Transport i turystyka
   12. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych
   13. Pożary lasów
   14. Tablice do oznaczania klasy czystości
   15. Tablice do oznaczania klasy czystości
   16. Schemat zarastania jezior
   17. Porównanie jeziora oligotroficznego i eutroficznego.
 • Dodaj link do:
 • facebook.com