Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

Liczmany obrazkowe - magnetyczne 196 szt. nr. kat 82177-2866-VI

Cena:545.00PLN
Do koszyka

W komplecie jest 196 szt. liczmanów przedstawiających zwierzęta,owoce, narzędzia itd.
Bardzo dobra jakość wykonania  -  o podłożu magnetycznym!!


140 obrazków:
- 10x: jabłko, gruszka, banan, krowa, koń, pies,
kot, balon, samochów, rower, łódka, samolot, dziewczynka i chłopiec.
- rozmier: 13 cm
42 numery od 0 - 20.
- rozmiar: 5.3 x 5.3 cm
14 działan matematycznych:
: +, -, *, :, <, >, =
- rozmiar : 5.3 x 5.3 cm

  • Dodaj link do:
  • facebook.com