Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

Modele chemiczne - 84 elementów nr.kat.3001

Cena:232.80PLN
Do koszyka
Oferowany zestaw modeli chemicznych zawiera 84 polistyrenowe kulki o różnych kolorach i promieniach proporcjonalnych do promieni atomów symbolizowanych pierwiastków oraz 60 elastycznych, niełamliwych łączników (w tym kilka kolorowych do przedstawienia wiązań Π). Kulki mają wypustki, których liczba odpowiada jedynej lub najczęstszej wartościowości pierwiastka a ich ułożenie zgodne jest z geometrią typowych dla niego cząsteczek. Umożliwia to przedstawianie różnorodnych struktur cząsteczek homoatomowych i heteroatomowych , ułatwi zrozumienie izomerii konstytucyjnej, geometrycznej i optycznej. Modele te mogą być użyteczną pomocą wizualną w modelowaniu równań reakcji chemicznych, ich ilościowej interpretacji, a także zrozumienie że w reakcjach chemicznych ulegają zerwaniu niektóre wiązania i powstają nowe wiązania w cząsteczkach reagentów. Pozwala to obliczyć efekt energetyczny danej reakcji. Analiza modeli cząsteczek szczególnie organicznych pozwala przewidywać ich aktywność chemiczną, typy reakcji jakim ulegają. W rozwiązywaniu powyższych zagadnień pomoże specjalnie opracowany zestaw zadań "zrób to sam" dołączony do każdego zestawu.