Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

EKOSYSTEM PÓL I ŁĄK - foliogramy nr.kat.4049

Cena:330.00PLN
Do koszyka

EKOSYSTEM PÓL I ŁĄK.

 1. Użytki rolne
 2. Pola orne cz.1
 3. Pola orne cz.2
 4. Fitocenozy łąkowe
 5. Piramida biomasy i piramida energii
 6. Schemat piramidy energii. Zużycie pestycydów w 1985-93r.
 7. Fauna łąk cz.1
 8. Fauna łąk cz.2
 9. Pastwiska i łąki sztuczne
 10. Zwierzęta hodowlane karmione paszą z pastwisk i łąk
 11. Najczęściej występujące chwasty cz.1
 12. Najczęściej występujące chwasty cz.2
 13. Szkodniki upraw cz.1
 14. Szkodniki upraw cz.2
 15. Owady pożyteczne cz.1
 16. Owady pożyteczne cz.2
 17. Stopień degradacji gleb ziemi

PODGLĄD FOLIOGRAMÓW W TEJ CHWILI NIEDOSTEPNY