Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

Muzyka w nauczaniu zintegrowanym - zestaw plansz 35 x 50cm.nr.kat.221

Cena:467.00PLN
Do koszyka
 
 

Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych zgodny jest z podstawami programowymi nauczania zintegrowanego. To niezbędna pomoc odpowiadająca potrzebom nauczycieli nauczania zintegrowanego i nauczycieli muzyki z nimi współpracującymi. 

Sprzyja urozmaiceniu stosowanych form i metod pracy, a zwłaszcza uaktywnieniu wychowanków podczas zajęć. Ze względu na różnorodność form oddziaływania stosowanych przez nauczyciela podczas zajęć muzycznych procedury osiągania celów mogą przybierać rozmaite kształty. Cecha charakteryzująca je wszystkie jest aktywność ucznia. Każda z form aktywności kształci inne sprawności i umiejętności oraz zapewnia osiągnięcie innych celów.

Pakiet zawiera:

Konia,

• 3 tabliczki welurowe z pięciolinią,
• elementy ruchome: nuty, znaki muzyczne, napisy pojęć muzycznych,
• 3 plansze formatu B-3 przedstawiające "INSTRUMENTY MUZYCZNE"
• 1 plansza formatu B-3 przedstawiająca "TABLICA WARTOŚCI NUT"
• 1 plansza formatu B-3 przedstawiająca "RYTMICZNE KOŁA"
• 1 plansza formatu B-3 przedstawiająca "GAMĘ"
• 1 plansza formatu B-3 przedstawiająca "KLAWIATURĘ"
• 1 plansza formatu B-3 przedstawiająca "TAKTOWANIE"
• 1 plansza formatu B-3 przedstawiająca "RODZAJE GŁOSÓW"
• 2 plansze formatu B-3 przedstawiające "ELEMENTY MUZYKI"
• 6 plansz formatu B-3 przedstawiające "REGIONY KULTUROWE W POLSCE I STROJE REGIONALNE"
• 4 plansze formatu B-3 przedstawiające kompozytorów: Fryderyk Chopin, Ludwig van Beethoven, Jan Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart.
• 2 plansze formatu B-3 przedstawiająca trudne pojęcia muzyczne - "ZAPAMIĘTAJ !"

20