Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

Tablice stylistyczne - zestaw klasowy 35 x 50 cm. nr.kat.141

Cena:448.00PLN
Do koszyka

Tablice Stylistyczne
Jest to środek dydaktyczny nie zbędny we wprowadzaniu i utrwalaniu pojęcia tropów stylistycznych, w szkole podstawowej zgodnie z reformą programową i kontynuowany w gimnazjum. Zakres prezentowanych tropów stylistycznych został ograniczony do czterech podstawowych kategorii: epitet, porównanie, przenośnia i synekdocha. Wprowadzane terminy są definiowane w sposób przejrzysty dla ucznia, a więc taki, który pozwala na wyraźne rozróżnienie poszczególnych tropów, jako oddzielnych kategorii. Wykorzystano przede wszystkim związki wyrazowe występujące w mowie potocznej. Poszczególne przykłady zostały uzupełnione rysunkami, które w pewnym uproszczeniu obrazują proces powstawania znaczeń charakterystycznych dla poszczególnych tropów stylistycznych. 
Pakiet edukacyjny zawiera : 
•tablice informacyjne, zawierające podstawowe definicje związane z omawianymi tematami, 
• ćwiczeniowe, które obok definicji pozwalające na przyczepianie odpowiednich obrazków oraz tekstów, 
• Poradnik metodyczny

20