Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

Klasa orientuje się na mapie i w terenie nr 430-7080

Cena:415.00PLN
Do koszyka

Pomoc dydaktyczna pozwala w praktyczny sposób zrealizować wymagania podstawy programowej w zakresie orientacji w terenie. Zaprojektowano cztery zabawy terenowe o rosnącym poziomie trudności:

Odkrywamy teren szkoły - uczniowie szkicują plan terenu wokół szkoły, zaznaczają kierunki główne oraz nanoszą w formie piktogramów charakterystyczne obiekty.
Wyprawa do parku/lasu - może to być samodzielna wycieczka lub wyprawa w celu odegrania gry terenowej (Ukryty skarb). W czasie spaceru uczniowie otrzymują karty z informacjami o alternatywnych sposobach wyznaczania kierunku północnego i starają się zastosować tę wiedzę w terenie.
Poszukiwanie skarbu z kompasem - gra rozgrywana w dwóch drużynach: ukrywający i odnajdujący skarb. Grupa szukająca skarbu otrzymuje wskazówkę obejmującą tylko kierunek oraz odległość od punktu startu. Posługuje się kompasem i miarą w celu zlokalizowania skarbu.
Poszukiwanie skarbu z mapą - gra rozgrywana w dwóch drużynach: ukrywający i odnajdujący skarb. Grupa ukrywająca sporządza prostą mapę terenu obejmującą punkt startu i miejsce ukrycia skarbu.
 

Czego uczniowie nauczą się na zajęciach w terenie?

nauczą się obsługiwać kompas i wyznaczać kierunki główne,
poznają alternatywne sposoby wyznaczania kierunku północnego (słoje drzewa, mrowisko, mech, gwiazda północna, gnomon, zegarek wskazówkowy),
poznają różnice pomiędzy planem a mapą,
wykonają szkic okolicy szkoły,
nauczą się odczytywać informacje z planu/mapy posługując się legendą,
nauczą się posługiwać planem, mapą i kompasem podczas wyprawy w teren.
 

Zawartość:

12 kompasów do map,
drążek 30 cm,
miara zwijana 10-metrowa z blokadą,
12 laminowanych kart "Jak używać kompasu?",
7 laminowanych kart "Alternatywne metody wyznaczania kierunku północnego",
instrukcja metodyczna (opis 4 zabaw terenowych i karty do kopiowania).