Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

Labdisc Fizyka - Cyfrowe, mobilne laboratorium do Fizyki nr. 8787-AGF

Cena:2629.00PLN
Do koszyka

Odkryj Fizykę na nowo...
Labdisc Fizyka to cyfrowe, mobilne laboratorium fizyczne w postaci niewielkiego dysku (średnica13,2 cm). 11 wbudowanych czujników przeznaczone są do doświadczeń z zakresu fizyki - tak związanej z ruchem jak i z prądem. Znajdują one zastosowanie w szkole podstawowej i ponadpdstawowej.  
Możliwe jest przeprowadzanie różnorodnych eksperymentów i doświadczeń fizycznych zarówno w szkolnej klasie, jak i po za nią (np. na wycieczce), dzięki wbudowanemu akumulatorowi oraz wewnętrznej pamięci. 
Labdisc fizyka może współpracować bezprzewodowo z komputerem lub tabletem, a wyniki dokonywanych pomiarów mogą być obserwowane przez uczniów bezpośrednio na wyświetlaczu dysku lub  w oprogramowaniu GlobiLab na komputerze (Windows, MAC, Linux) lub tablecie (iOS, Android). Pomiary przeprowadzone poza klasą zostają zapisane w pamięci urządzenia, a po powrocie do szkoły przesyłane do komputera gdzie wykorzystując oprogramowanie GlobiLab można poddać je gruntownej analizie.

Oprogramowanie GlobiLab dołączone do dysku pomiarowego Labdisc Fizyka umożliwia wyświetlanie pomiarów w postaci wykresów (słupkowych, liniowych) tabel oraz cyfrowych mierników. Do wykresów uczniowie mogą dodawać własne adnotacje z informacjami, gdzie zostały dokonane pomiary, o której godzinie a nawet zdjęcia miejsc pomiarów.

Wbudowane czujniki
Za pomocą Labdisc Fizyka można wykonać następujące pomiary:

 napięcia, niskiego napięcia i natężenia prądu, jasności światła, fali dźwiękowej, ciśnienia, temperatury otoczenia, temperatury mierzonej za pomocą metalowej sondy (do 120 o C), przyspieszenia oraz odległości.

Zastosowanie:

Cyfrowe labortorium doświadczalne Globisens dla fizyki umożliwia wykonanie doświadczeń wyjaśniających: Prawo Lenza, Prawo Boyle’a, Drugie Prawo Newtona, Swobodny spadek ciał.

Wykorzystanie Labddisc w procesie nauczania, przybliża uczniom często abstrakcyjny dla nich świat fizyki oraz praw, które w tym świecie panują.

Labdisc Fizyka to niewielkie urządzenie o ogromnych możliwościach: bezprzewodowe przesyłanie danych, duża pamięć (128 000 próbek), wysoka częstotliowść pobierania danych (24 000 próbek na sekundę) sprawia, że uczniowie badają otaczający ich świat z zaangażowaniem i przyjemnością.


Zakresy i dokładności czujników:

Ciśnienie powietrza
Zakres:0 do 300 kPa
Dokładność:±2.5 kPa
Natężenie
Zakres:-1 do 1 A
Dokładność:±2 %
Napięcie
Zakres:-30 do 30 V
Dokładność:±2 %
Niskie napięcie
Zakres:-500 do 500 mV
Dokładność:±2 %
Dystans (Ruch)
Zakres:0.2 do 10 m
Dokładność:±2 %
Światło
Zakres:0 do 55,000 lx
Dokładność:±15 %
Mikrofon
Zakres:0 do 50 V
Dokładność: –
Akcelerometr
Zakres:-8 do 8 g
Dokładność:±3 %
Wejście uniwersalne
Zakres:-0 do 5 V
Dokładność:±2 %
Temperatura otoczenia
Zakres:-10 do 50 °C
Dokładność:±1 °C
Temperatura ciał stałych, cieczy
Zakres:-25 do 125 °C
Dokładność:±2 °C