Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

Mapa XX - Lecie Międzywojenne w wym. 70x95 cm

Cena:169.00PLN
Do koszyka

Pokazujemy granice kraju po 123 latach niewoli , uwzględniliśmy podział administracyjny. W górnym kartuszu przedstawiamy herby wszystkich wówczas 16-stu województw, poniżej obrazu kraju uwieczniliśmy najważniejsze postaci z tego okresu - politycy z Piłsudskim na czele, działacze i literaci, którzy w tym okresie tworzyli. W rogach mapy podkreślamy 4 bardzo istotne wydarzenia historyczne: Powstanie Wielkopolskie, Obrona Lwowa, Bitwa Warszawska, Powstanie Śląskie.