Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

Przemoc niejedno ma imię - pakiet 3 filmy nr.7673-MULTI

Cena:247.00PLN
Do koszyka

„Przemoc niejedno ma imię” to filmy profilaktyczne (pakiet), adresowane do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej.

Seria filmów „Przemoc niejedno ma imię” dotyczy nowych form przemocy w szkole i sposobami radzenia sobie z nimi. W filmach szczególna uwaga została poświęcona nowemu zjawisku jakim jest hejt. Gdzie kończy się konstruktywna krytyka, a gdzie zaczyna się hejt? Jakie są konsekwencje hejtu? Kiedy przybiera znamiona przestępstwa? Kim są ofiary, a kim sprawcy? Na te pytania stara się odpowiedzieć pierwszy film z serii, kolejny zaś traktuje o zjawisku przemocy psychicznej wśród społeczności szkolnej. Trzeci film to próba pokazania sposobów radzenia sobie z w/w formami przemocy w szkole.

 

Filmy profilaktyczne:
Hejt – przemoc w Internecie
Bullying – przemoc rówieśnicza w szkole
Postawy wobec przemocy rówieśniczej
 

Filmy zostały zrealizowane w konwencji filmów popularnonaukowych. Adresowane są do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej.

 Filmy zawierają:
Część popularnonaukową (trwającą ok. 15 minut), wypowiedź eksperta ( ok. 5-6 minut) oraz scenariusz lekcji.

Pakiet multimedialny to ok.60 minut materiału filmowego oraz 3x scenariusze.

 Eksperci: 
 dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zajmująca się naukowo m.in. komunikacją internetową, autorka 5 monografii, wśród nich pracy o hejcie i hejterach “Nienawiść w czasach Internetu”. 

 

Justyna Gmurek-Lewandowska, psychoterapeuta, założycielka Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego “Statek Psychologia”. Jest członkiem Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej.