Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

Uczeń na start - Programy interaktywne + książki Wydawnictwa Harmonia nr 9876

Cena:999.00PLN
Do koszyka
Zastosowanie: szkoła podstawowa Dla kogo: nauczyciele klas I Przedmiot: wychowanie wczesnoszkolne W cenie produktu kupujący otrzyma licencję na 5 stanowisk komputerowych. Opis Program stanowi znakomite, cyfrowe uzupełnienie tradycyjnego podręcznika do wykorzystania zarówno przy użyciu rzutnika multimedialnego, jak i tablicy interaktywnej. Pomaga nauczycielom w pracy z grupą dzieci sześcio- i siedmioletnich. Wspomaga pracę z grupą bardzo zróżnicowaną pod względem poziomu rozwoju emocjonalnego, poznawczego i fizycznego. Umożliwia pracę indywidualną i grupową. Stanowi narzędzie wspierające nauczyciela w realizacji wymagań podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej. Część 1 programu składa się z dwóch bloków tematycznych – edukacji polonistycznej oraz matematycznej. Uczeń na start, część 1 to między innymi: 440 ćwiczeń wprowadzających głoski i litery, 245 ćwiczeń kształtujących pojęcia liczbowe i sprawność rachunkową, 74 propozycje jednostek lekcyjnych, ponad 150 kart pracy do wydruku, kreator zajęć i kreator dyplomów, przewodnik metodyczny, łatwe w obsłudze repozytorium zasobów własnych nauczyciela (dokumenty, pliki graficzne i dźwiękowe, filmy, animacje). Zalety programu możliwość zainstalowania na 5 stanowiskach; przyjazna użytkownikowi aplikacja umożliwiająca szybki dostęp do ćwiczeń; bogactwo i różnorodność ćwiczeń interaktywnych; ćwiczenia opracowane przez specjalistów-praktyków, angażujące uczniów i wzbogacające zasób słownictwa; ćwiczenia rozwijające funkcje słuchowo-językowe i wzrokowo-przestrzenne, koncentrację uwagi oraz poprawną wymowę; ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową i słuchowo-ruchową, sprawność manualną i grafomotoryczną, orientację w schemacie ciała oraz przestrzenną; przewodnik metodyczny zawierający wskazówki przydatne w pracy z pierwszoklasistami oraz scenariusze zajęć – obowiązkowych i dydaktyczno-wyrównawczych; kreator zajęć umożliwiający dowolne skomponowanie je zajęć złożonych z własnych zasobów graficznych, dźwiękowych i filmowych oraz zaproponowanych w programie ćwiczeń. NOWOŚĆ! Poszerzono zawartość programu o książki Wydawnictwa Harmonia: 1) M. Podleśna, Na górze czy na dole? - Ćwiczenia orientacji przestrzennej i percepcji wzrokowej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym; 2) M. Barańska, Paluszkami tak i siak - Zabawy paluszkowe z wierszykami 3) A. Małasiewicz, Spostrzegam i myślę - Ćwiczenia do pracy z uczniem szkoły podstawowej o obniżonej sprawności widzenia i spostrzegania; 4) A. Małasiewicz, Sokoli wzrok - Ćwiczenia dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej z zaburzoną percepcją wzrokową; 5) M. Podleśna, Dobieranki - Pomoc terapeutyczna do ćwiczeń percepcji wzrokowej na materiale obrazkowym, geometrycznym, literowym, sylabowym i wyrazowym; 6) J. Furmański, Wzory dyktand graficznych - Ćwiczenia nie tylko dla dyslektyków; 7) Z. Handzel, Dyktanda graficzne; 8) R. Zelker, Symetryczne dyktanda graficzne; 9) I. Wąsik, Kolorowe dyktanda graficzne. Odpowiadając na zaobserwowane potrzeby naszych klientów, proponujemy połączenie programu Uczeń na start z publikacjami Wydawnictwa Harmonia, dzięki czemu nauczyciel zyskuje: poszerzoną bazę ćwiczeń motoryki małej, ćwiczeń palców i innych aktywności, przygotowujących do nauki pisania lub wspomagania trudności w tym zakresie; poszerzoną bazę do ćwiczeń percepcji i pamięci wzrokowej, które są bardzo ważne w opanowaniu przez dzieci umiejętności pisania i czytania; poszerzoną bazę do ćwiczeń polegajacych na doskonaleniu spostrzegawczości, wyrobieniu sprawności całościowego ujmowania wyrazu, usprawnieniu koordynacji wzrokowo-ruchowej i czasowo-przestrzennej; większą liczbę zastosowań pakietu, np. o zajęcia grupowe; możliwość zastosowania produktu, także w czasie zajęć profilaktycznych, np. w przedszkolu lub w świetlicy, jak również w czasie różnego rodzaju zajęć dodatkowych.