Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

TEACHBOARD max - zestaw tablicowy do nauki podstawowych praw elektrycznych, wyposażony w pięć mierników.

Cena:1490.00PLN
Do koszyka

Zestaw TEACHBOARD Max jest najbardziej rozbudowanym zestawem serii TEACHBOARD. Zawiera on najwięcej segmentów, łączników i mierników. Tranzystor MOS-FET umożliwia realizację sterowania napięciowego różnymi elementami wykonawczymi (żarówkami, diodą LED, brzęczykiem, silnikiem). Zestaw zaopatrzony jest w trzy panele cyfrowych miliamperomierzy i dwa cyfrowe mierniki uniwersalne. Segmenty mają wielkość 18 cm i są dobrze widoczne przez uczniów w klasie. Zestaw wykonywany jest na zamówienie.
Produkt polski, wykonany na podstawie zgłoszenia patentowego. Połączenia powstają same w momencie zbliżania do siebie elementów i utrzymywane są siłami magnetycznymi. Gotowy obwód jest przejrzysty - tak jak jego schemat. Powierzchnie styków modułów elektrycznych mają naniesione powłoki o właściwościach zapewniających dobry kontakt elektryczny przez długi okres użytkowania. Wszystkie części zestawu są ułożone na magnetycznej paletce w miejscach określonych przez odpowiednie rysunki oraz układ stałego pola magnetycznego. Jest to wygodne dla użytkownika i umożliwia łatwą kontrolę kompletności zestawu. Instrukcja zawiera przykłady obwodów i eksperymentów, które można zrealizować za pomocą zestawu - jest to lista otwarta na własne pomysły nauczyciela. Schematy można budować nawet bez podłoża (w powietrzu) jednak naturalne jest tworzenie ich na tablicy szkolnej.

"TEACHBOARD max" wykonywany jest na zamówienie jako zestaw dedykowany. Zawartość magnetycznej palety (konfigurację zestawu) można modyfikować przy zamówieniu. Nauczyciel może dokonać szeregu zmian określając wartości rezystorów, kondensatorów, typ i kolor diody świecącej a także ilość poszczególnych segmentów zestawu - zachowując ich ilość całkowitą. Ofertowa cena dotyczy zestawu wykonanego w/g następującej specyfikacji:
Specyfikacja:
1. Moduł zasilania dostosowany do baterii AA (R6) ...……… 1 szt.
Zasilacz bateryjny z wyjściami 3V, 6V, 9V. Wszystkie wyjścia są zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi. Magnetyczna podstawka umożliwia zamocowanie zasilacza na typowej tablicy szkolnej.
2. Segmenty zestawu (18 cm) ………………….............……. 17 szt.
Włącznik (SW) …………………………………1 szt.
Dioda świecąca LED (LED) ………………… 1 szt.
Dioda prostownicza (D) ……....……………… 1 szt.
Opornik 30 ? (R 1 ) …………………………… 1 szt.
Opornik 200 ? (R 2 ) ………………..……..… 1 szt.
Opornik 75 k? (R 3 ) ………………………… 1 szt.
Opornik regulowany (P) ………………......…. 1 szt.
Żarówka 300mA,150mA,Led (Lamp) ……… 3 szt.
Buzzer (sygnalizator dźwiękowy) (BUZZ) ….1 szt.
Fotoopornik (RP) ………….…….....………… 1 szt.
Silnik elektryczny (M) …………....….…....… 1 szt.
Kondensator 1000nF (C) ……………..……… 1 szt.
Kondensator 1000uF (CE) ………….….…… 1 szt.
Tranzystor (Tr) …………….….……….……… 1 szt.
Segment uniwersalny (UNI) …………...….… 1 szt.
3. Łącznik magnetyczny długi ………………………........…… 8 szt.
4. Łącznik magnetyczny krótki ……………………….......…… 4 szt.
5. Segment miliamperomierza ……………………….......…… 3 szt.
Cyfrowy panel pomiarowy pokazujący wartość prądu oraz kierunek jego przepływu. Zakres +/- 1999mA.
6. Miernik uniwersalny .......................................................... 2 szt.
Miernik uniwersalny wyposażony w kable pomiarowe. Posiada zamontowane uchwyty magnetyczne umożliwiające umieszczenie go na typowej tablicy szkolnej. Jest to typowy i bardzo popularny multimetr jednak w oryginalnym i dedykowanym wykonaniu. Dobra jakość przekłada się na dokładność pomiarów i trwałość użytkowania.
7. Kable pomiarowe …………………………….….....…..…… 4 szt.
Kabelki pozwalające na dokonanie pomiarów napięcia przy użyciu miernika. Posiadają końcówki magnetyczne kompatybilne z segmentami zestawu, a od strony miernika wtyki bananowe.
8. Kable zasilające …...........………………………………….. 2 szt.
Kable służą do połączenia modułu zasilania z obwodem. Wyposażone są w magnetyczne wyprowadzenia kompatybilne z zestawem.
9. Chwytak magnetyczny ………………..…………………..… 1 szt.
Chwytak pozwala wygodnie przenosid segmenty magnetyczne oraz umożliwia blokowanie włącznika (SW) w położeniu zamkniętym.
10. Instrukcja …………………………………………………… 1 szt.
Instrukcja posługiwania się zestawem zawierająca schematy przykładowych obwodów do realizacji .
11. Dodatkowe elementy …….……………… kondensatory i rezystory do użycia w segmencie „UNI”, dodatkowa żarówka żarowa i żarówki LED, zestaw dziesięciu zapasowych bezpieczników topikowych przewidzianych do ewentualnej wymiany w module zasilania.